Rooyakkers – Beeren, Lies


Categories :

Vol liefde en respect zal in onze gedachten en hart blijven voortleven

Lies Rooyakkers-Beeren

echtgenote van
Pierre Rooyakkers

Zij werd geboren op 28 juni 1940 te Heythuysen. Gesterkt door het heilig Sacrament der Zieken is zij meeleden op 12 maart 2010 in het AZM te Maastricht. Ons mam is na een plechtige Eucharistieviering op 18 maart 2010 ter ruste gelegd bij Ron op het parochiekerkhof van St. Barbara te Leveroy.

een vrouw. blij en oprecht
aan gezin en kleinkinderen gehecht
haar bloemen en arbeid waren haar !even
al haar liefde gegeven
hoe lang ons leven ook zal zijn
voor altijd zul je in onze gedachten zijn

Ons mam blijft in onze herinnering als een sterke en krachtige trouw. Niets was mam haar te veel, niets was onmogelijk en alles was goed.
Dat juist dit lot haar moest treffen was voor ons onbegrijpelijk want juist zij had dit niet verdiend. Bewonderingswaardig heeft zij haar ziekte krachtig gedragen. Ze was een voorbeeld Voor ieder. een krachtig en bijzonder mens. in kijken wij ook terug op haar leven. Ze was een harde werker. Verantwoordelijke echtgenote. Zorgzame moeder en een lieve oma. Wij zijn trots dat zij ons voorbeeld was.

Getroost met het gegeven dat zij en Ron ons leven zullen blijven volgen met al zijn vreugde en verdriet nemen we afscheid. lieve Mam, Lieve oma
Vergeten doen we jou niet!

Wij danken u allen voor de steun en het mede. leven de afgelopen tijd.
Pierre
Monique
Roger en Mirjan, Mick, Stan

De zeswekendienst al …orden gehouden op zondag 2 mei om 09.30 uur in de parochiekerk St. Barbara te Leveroy