Agnes Brentjens – Verlaek


Categories :

Liefdevol herinneren wij ons

Agnes Brentjens – Verlaek

echtgenote van
Harrie Brentjens

Wij danken u voor uw betoonde medeleven.
Math en Mariet
Mark en Mandy, Dylano
Karel

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 17 mei om 9.30 uur in de parochie kerk van de H. Barbara te Leveroy.

Mam heeft haar leven rustig
en eenvoudig geleefd
Ze genoot van de kleine dingen in het leven
Je bent van ons weggenomen
We leven met je gemis
We hebben van jou geleerd wat strijden is
Bedankt voor de jaren van liefde en trouw
Je bent niet meer bij ons
Maar onze gedachten blijven bij jou
Je wordt nu herenigd met pap
Mam bedankt voor alles

Vind nu maar de rust