OUD-KAPELAAN VERHEGGEN OVERLEDEN


Bron: https://www.postert.nl/toen_en_nu.htm
Door Jo Smeets

Op 96-jarige leeftijd overleed op woensdag 8 april 2009 oud-kapelaan H.C.A. Verheggen te Maastricht. Zijn uitvaartdienst vond in zijn overlijdensstad plaats en de begrafenis in zijn geboortestad Roermond. Bij zijn overlijden was hij de oudste priester van het Bisdom Roermond. Hij was sinds 1976 met emeritaat. Zoals in katholieke kringen gebruikelijk werd een herdenkingsprentje uitgebracht. Op de achterzijde (ongebruikelijk) een mooie kleurenfoto van een bejaarde Verheggen en op de frontzijde een kleurenafbeelding van de Emmausgangers. In de tekst vermelding van zijn liefhebberijen: kerkgeschiedenis, klassieke talen, Hebreeuws, fotografie en klassieke muziek. Jarenlang reisde hij op woensdag naar Amsterdam om daar het lunchconcert van het Concertgebouworkest bij te wonen. Verder weten we van enkele ontmoetingen met hem in het Roerstreekmuseum dat de streekgeschiedenis ook binnen zijn grote interessegebied lagen.

H.C.A. Verheggen werd geboren te Roermond op 13 januari 1913 en kreeg als doopnamen Henricus Casparus Alphonsus. Harrie werd zijn roepnaam en die van zijn tweelingbroer werd André. Deze had als doopnamen Andreas Constant Christoffel. De ouders zijn Petrus Hubertus Verheggen (….-1958) en Anna Maria Nijskens (1869-1960). Vader Petrus is onderwijzer geweest aan de lagere school het Klein College in de Munsterstraat te Roermond.

TWEELINGBROER
Tweelingbroer André moeten we in de levensbeschrijving van Harrie mee vermelden daar ze samen langdurig samengewoond hebben. Ook André koos voor het priesterambt en samen werden ze door bisschop Lemmens gewijd op 2 april 1938. André ging op 65-jarige leeftijd in 1978 met emeritaat en woonde daarna nog vele jaren samen met Harrie in de ouderlijke woning in de Thorbeckestraat te Roermond. André was na de priesterwijding leraar aan de kweekschool te Roermond [1938-1957], rector Ursulinenklooster te Echt [1957-1968] en pastoor te Buchten [1968-1978]. André is november 2006 overleden te Maastricht.

PRIESTERLOOPBAAN
Harrie werd in het jaar van zijn priesterwijding benoemd tot kapelaan te Leveroy. In november 1945 werd hij in gelijke functie benoemd te Posterholt en in 1955 werd hij pastoor te Buggenum en was daarna 13 jaar pastoor te Beesel. In 1976 ging hij met emeritaat in zijn geboortestad en bleef daar gedurende bijna 30 jaar wonen (ouderlijke woning en later in Verpleeghuis St. Camillus). De slotjaren van zijn leven bracht hij door in Verpleeghuis De Beyart te Maastricht, waar hij op 8 april 2009 is overleden.

PERIODE POSTERHOLT
In november 1945 werd Harrie Verheggen benoemd tot kapelaan te Posterholt. Hij volgde hiermee de enkele maanden oudere Jac Pennings op (Maasbree 1912 – 2004 Houthem). Pennings werd in 1945 overgeplaatst naar de H. Martinusparochie te Venlo. Harrie Verheggen bleef liefst tien jaar te Posterholt en werd daar in 1955 opgevolgd door Jan Haenen (Nederweert 1921-2006 Geulle). In de gehele periode 1945-1955 was Lucassen pastoor van de Posterholtse H. Matthiasparochie. Lucassen werd daar in 1939 benoemd en in 1958 ging hij met emeritaat.
Toen Harrie te Posterholt werd benoemd kreeg hij te maken met een totaal vernielde kerk. Het KA-huis was de noodkerk en in 1951 kon de nieuwe kerk van Posterholt ingewijd worden. De oude pastorie werd kapelanie en de burgemeesterswoning naast de nieuwe kerk werd nieuwe pastorie.
Een standplaats van 10 jaar als kapelaan is redelijk lang te noemen. Voorganger Pennings was daar kapelaan gedurende zes jaar en Verheggen’s opvolger Haenen maar drie jaar en de opvolgers van Haenen hebben hun decennium ook niet kunnen volmaken te Posterholt. Verder terug in de parochiegeschiedenis van Posterholt komen we kapelaan J.J.H. Welsch (1822-1889) tegen met een kapelaanschap van ruim 15 jaar [1846-1862]. Welsch was later van 1885 tot zijn overlijden in augustus 1889 rector van het Posterholtse Ursulinenklooster. Verder komen we de eerste Posterholtse kapelaan tegen met een langere dienstperiode dan Verheggen. Het betreft hier M. Daems, die van 1804 tot 1819 kapelaan te Posterholt was en daarna tot 1830 pastoor aldaar en vervolgens met emeritaat in zijn standplaats. Hij overleed op 76-jarige leeftijd te Posterholt op 15 augustus 1831.
Verheggen bleef ook na zijn vertrek uit Posterholt banden met deze standplaats houden. We kwamen hem onder andere tegen als een van de receptiegangers van de gouden bruiloft smid Tinus Janssen en Tiel Pesgens op 23 april 1968.
Met het overlijden van Verheggen zijn er nog twee Posterholtse kapelaans in leven. Wim Rongen (1934) was er kapelaan in de periode 1958-1963 en diens opvolger Fons Kessels (1933) daarna tot 1967.

GOEDE WEEK
Het overlijden van Harrie Verheggen was eigenlijk in een kerkelijk bijzondere week: de Goede Week. De uitvaartdienst werd gehouden op dinsdag 14 april, zes dagen na zijn overlijden. We plozen een groot aantal overlijdensadvertenties van 1964 uit en inventariseerden dat in genoemd jaar de meeste uitvaartdiensten (85%) plaatsvonden drie of vier dagen na het overlijden. Dit zou dan met de Pasen zijn en dit is zeer ongewoon. Soms (12%) was de begrafenis in 1964 al na twee dagen en dit zou dan bij Verheggen Goede Vrijdag betreffen. Deze dag en op paaszaterdag (= stille zaterdag) mogen vanwege het herdenken van de overleden Christus geen H. Mis opgedragen worden. Bij een overlijden te Vlodrop in de Goede Week van 1965 vonden we dat na de begrafenis in dezelfde week, een tweede kerkdienst na de paasdagen werd gehouden met nu een volledige H. Mis.
Anno 2009 is de periode tussen overlijden en uitvaartdienst wettelijk en naar gebruik ruimer dan in de onderzochte jaar 1964. De uitvaartdienst Verheggen was dan ook na de paasdagen en vond plaats op dinsdag 14 april, zes dagen na zijn overlijden. Hij kreeg zijn laatste rustplaats op de Begraafplaats Tussen de Bergen te Roermond.
Nog een gebruik bij de uitvaartdiensten van een priester: de kist staat 180 graden gedraaid ten opzichte van een burgerkist. De burger met het gezicht naar het priesterkoor gekeerd en het gezicht van de overleden priester richting kerkschip.

Bronnen: herdeningsprentje H.C.A. Verheggen
Jo Smeets (2009); Overlijdensadvertenties 1964; In: HVR-kwartaalblad De Klepper (41ste jaargang no: 1 – maart 2009), pp. 27-31.
Jo Smeets (2004); Roerstreekpriesters; RoerstreekCahier 105.

Categories :
Tags: ,