Hobus — Theelen, Annie


Categories :

In dankbare herinnering aan

Annie Hobus — Theelen

echtgenote van
Frits Hobus

Geboren te Neer op 10 mei 1929 Overleden te Leveroy op 21 september 2008
We hebben afscheid van Annie genomen, met een plechtige Eucharistieviering die gehouden werd op 25 september in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy, waarna we haar ter ruste hebben gelegd naast Nelly op het kerkhof aldaar.
” Oos Moeder “
Een onvergetelijke vrouw, moeder voor iedereen. Kapitein van het schip, dat met vaste hand door haar werd bestuurd. Maar juist daarin lag haar onuitputtelijke liefde, zorgzaamheid en kracht van het leven. Die als een warme deken om ons heen lag. Zij die het leven koesterde en genoot van de kleine dingen.
Een warme hand, een liefdevolle kus, een streling door het haar. Dat is wat wij gaan missen. Haar ogen zijn gesloten, haar handen rusten nu, maar haar geest volgt ons in ons leven. Haar kracht stroomt in ons door.
Met vader samen, al 60 jaar, zo wordt je een deel van elkaar.
Maatje van onze vader. Een liefdevolle moeder voor ons alien. Allerliefste oma voor haar kleinkinderen.

——————————————–

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven.
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 9 november 2008 om 9.30 uur in de parochiekerk te Leveroy.