Janssen, Thum


Categories :

Heel bijzonder heel gewoon Gewoon een heel bijzonder persoon was

Thum Janssen

Echtgenoot van
Alda Zegveld

Thum werd geboren op 24 juli 1927 in Leveroy, huwde op 29 april 1955 te Nederweert en overleed voorzien van het H. Sacrament Der Zieken op 23 maart 2008 in het St. Jansgasthuis te Weert,

Een uniek mens is heengegaan om zijn dood zijn we bedroefd.Maar hij zal altijd bij ons blijven door de onuitwisbare herinnering die hij achterlaat

Pap was een man van weinig woorden. Een man, vaderen opa op wie je kon bouwen. Altijd paraat voor zijn gezin Een man waaraan we nog vaak met bewondering terug zullen denken.We kunnen nog niet bedenken hoe het zal zijn, nu hij er niet meer is. Maar vinden troost bij de gedachte dat hij en Bert weer samen zijn.

Thum, pap, opa bedankt dat je er voor ons was.
De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 3 mei om 19.00 uur in de kerk van de H. Gerardus Majella te Nederweert-Eind.

Medeleven doet mensen goed dat heeft Thum tijdens zijn ziekte en wij na zijn overlijden mogen ervaren. Daarvoor en voor uw aanwezigheid bij het afscheid zeggen wij hartelijk dank.

Alda Janssen – Zegveld Kinderen en kleinkinderen