Schans Leveroy vanuit de lucht zichtbaar


Bron: de Limburger
Door André Leblanc

De Zereschans in Leveroy is na eeuwen nog steeds zichtbaar vanuit de lucht. Amateurhistoricus Peter Crins levert het bewijs.

In deze krant las Peter Crins uit Leveroy onlangs een artikel over het project van de Weertenaren Jos Wassink en Wiel Nouwen, die de schansen in de regio in kaart brengen. Weert geldt als de meest schansenrijke regio van heel Nederland. Meer dan 250 inventariseerden Wassink en Nouwen er. Verdedingswerken, waarachter de plattelandsbevolking tijdens de Tachtigjarige Oorlog (15681648) bescherming zocht tegen plunderende troepen. Het bestaan van de schans van Leveroy was wel bekend, maar het unieke beeldmateriaal dat Peter Crins ervan, heeft, niet. Documentairemaker en amateurhistoricus Crins woont pal naast

Tegenover de schans, en beschikt onder meer over een oude kadasterkaart, waarop melding wordt gemaakt van de Leveroyse schans. „Aan de Schans” staat er met sierlijke krulletters. En wat nog mooier is: Crins beschikt over luchtfoto’s waarin de contouren van het verloren gegane verdedingswerk duidelijk zichtbaar zijn. Behalve een recente opname van Google Earth is dat een luchtfoto uit 1984, gemaakt in opdracht van de Rabobank, en een foto uit 1944, gemaakt vanuit een geallieerd verkenningsvliegtuig. En op alledrie de foto’s dezelfde contouren, inclusief de ‘oprit’ richting Schans, zoals Crins het noemt. De amateurhistoricus is erg in zijn nopjes met de luchtfoto’s. Met name de foto uit 1944 is bijzonder. Volgens Crins is de luchtfoto door de geallieerden samen met andere opnames van de omgeving achtergelaten op een boerderij. Op de foto is de schans nog omgeven door een greppel en struiken. Crins: „Tot aan de ruilverkaveling van 1973 werd de schans in de volksmond Zereschans genoemd. De familie Zere had de grond namelijk in bezit.”

Van de wallen en grachten van de oorspronkelijke schans uit eind zestiende of begin zeventiende eeuw is hedentendage niets meer over: de grachten zijn gedempt en de wallen geëgaliseerd. Het perceel is in gebruik als landbouwgrond. Maar als de boer net geploegd heeft, geeft een verkleuring in de aarde de contouren nog steeds aan, zoals blijkt uit de opname van Google Earth. Crins heeft zijn materiaal aangeboden aan Wassink en Nouwen, maar of die de opnames in hun boek ook gaan gebruiken, staat nog niet vast, aldus Wassink. De twee Weerter geschiedvorsers schenken in het boek dat ze gaan uitgeven, wel aandacht aan de schans van Leveroy. Sterker nog: aan de twee schansen van Leveroy! Ongeveer een kilometer ten noorden van de buurtschap Maxet, vlak achter de Leveroyse Beek, moet nog een schans hebben gelegen, met grachten van ongeveer zeven meter breed. Beide schansen staan vermeld op het kadasterminuutplan van 1838, beide schansen lagen vlakbij de Leveroyse Beek. In tijden van nood kon de omgeving in korte tijd onder water worden gezet. Meer gegevens zijn er helaas niet bekend, tenzij er nog ergens een vergeten document opduikt natuurlijk…

Artikel: De Schans

 

Tags: ,