Weijers-Peters, Miet


Categories :

In dankbare herinnering aan
Miet Weijers-Peters

echtgenote van Bèr Weijers geboren te Asten op I5 februari 1917.
overleden te Heythuysen op 3 december 2007 in Ouderencentrum Beek en Bos. voorzien van het H. Oliesel. Na een plechtige Eucharistieviering op 8 december hebben wij haar bij vader ten ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy.

Moeder is altijd een moeder en oma voor ons geweest. Ze stond altijd klaar voor ons.  Een half woord was voldoende. Zij was in huis altijd degene die een helpende hand bood, haar gezin was haar alles en deze zorg heeft zij altijd met zich meegedragen. Zij was een sterke vrouw haar hele leven. Vooral de ziekte van vader, ander hall jaar na hun huwelijk.
heeft zij een hele moeilijke periode gekend van onzekerheden en vooral het mogelijk overlijden van vader, ten gevolge van zjn longziekte t.b.c.

Na deze periode van onzekerheden is het tij voor haar gekeerd. Vader werd beter, hij kon weer wreken en er zijn drie kinderen geboren. Haar grote wens was toch nog uitgekomen, haar gezin. De kinderen gingen uit hun en kleinkinderen werden geboren. Vader ging minder werken en le kregen meer tijd om nu samen dingen te doen.

Zorgen voor haar kleinkinderen samen op vakantie gaan met vrienden of op bezoek bij haar broer en namen in Australië en Nieuw-Zeeland, waar ze dan ook van genoten heeft. Aan deze tijd van het welverdiende samen genieten kwam een einde door het toch plotseling overlijden van vader in 1999. Ze kwam alleen te wonen en haar leven werd eenzamer en haar lichaam belette haar gaanderweg in haar mogelijkheden. Vooral toen ze in 2005 ze getroffen door een t.i.a.

Thuiszorg werd noodzakelijk en opname in een verzorginghuis ons onvermijdeijk. De laatste periode van haar leven heeft zij, onder grote toewijding van het gehele personeel. in ouderencentrum Beek en Bos mogen doorbrengen. Ondanks kaar geestelijke situatie heeft zij toch nog enkele malen kenbaar gemaakt dat ze blij was hier te mogen verblijven.

We zijn dan ook als familie en namens haar, heel dankbaar, voor de goede en oprechte liefdevolle zorg die zij hier heeft mogen ontvangen. Wij nemen dan ook afscheid van haar

zoals wij dit al zo vaak in om leven hebben gedaan met de woorden:
Moeder. hoi ‘je he!

Voor uw blijken van medeleven, na het overlijden en hij de uitvaartdienst van onze moeder, groot- en overgrootmoeder zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De zeswekendienst voor moeder en tevens jaardienst voor vader zal gehouden worden op zondag 27 januari 2005 om 9.30 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.