Op Heij – Mortelmans, Dora


Categories :

Dankbare herinnering aan

Dora Op Heij – Mortelmans
“Blieje Door”

weduwe van
Frits Op Heij

16 maart 1920 – 24 augustus 2007

Na een uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy, hebben wij mam bij pap te rusten gelegd op het parochiekerkhof op 30 augustus 2007. De zeswekendienst is zondag 14 oktober om 9.30 uur in bovengenoemde kerk.
Mam, u bent nu aan de laatste reis begonnen. U zei altijd: “Ik weet nergens de weg”. Deze tocht gaat niet over de snelweg met verkeerslichten en rotondes. Nu bent u zo vrij als een vogel in de lucht. Boven staat pap op u te wachten en samen, hand in hand, zullen jullie naar binnen gaan, waar een plaatsje naast hem voor u is gereserveerd. Wat zullen jullie gelukkig zijn om sinds 1989, weer verenigd te zijn. Vertel pap hoeveel pijn en verdriet u hebt geleden de eerste jaren na zijn overlijden. Ook dat u dat alles zo kranig en dapper hebt doorstaan. Dat u in een verzorgingshuis terecht bent gekomen, daar zal hij van opkijken.

Pap had voor u geregeld dat u de oude dag in uw huis “het witte paard” zou slijten. Helaas is alles heel anders gelopen. Vergeet hem ook niet te zeggen dat hij nog een kleindochter heeft gekregen en dat de rest van de kleinkinderen goed terecht is gekomen. Ze waren nog zo jong toen opa stierf. Mam u was zo bijzonder, altijd goed gehumeurd en eenvoudig. U stelde geen hoge eisen aan het leven. Het gezegde: “Eenvoud siert de mens” typeert u. Als wij u vroegen wat u voor uw verjaardag wilde hebben, dan zei u: “Ik hoef niks, omringd met mijn kinderen en kleinkinderen is het mooiste kado wat ik mij wensen kan”. Een kopje koffie, een stukje vlaai en niet te vergeten een borreltje, meer verlangde u niet als u op een feestje was. Na een paar uurtjes was u moe en wilde u weer naar huis. Naar huis was voor u “Sterrebosch”, waar u liefdevol en zorgzaam verpleegd werd. Het was voor ons een teken dat u zich daar ook echt “thuis” voelde. Mam, nu kunt u met pap weer een nieuw leven beginnen. Wat ons rest, zijn de herinneringen aan geluk, pijn, verdriet en het gemis geen ouders en opa en oma meer te hebben. Wat ons óók rest, is het goede, de levenswijsheid en alle liefde die wij mochten ontvangen.

Mam, een goede reis en heel veel groeten aan pap.
Uw kinderen en kleinkinderen.
Wij danken u alien voor uw belangstelling en medeleven.