Brentjens, Verlaek Dora


Categories :

In dankbare herinnering aan
Dora Verlaek

echtgenote van

Tinus Brentjens
Geboren te Leveroy 3 mei 1921 Overleden te Weert 5 december 2006 Gecremeerd te Baexem 8 december 2006

Wij danken u voor uw belangstelling. Fijn dat u er was.

Tinus Brentjens
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De zeswekendienst zal gehouden worden in de kerk van de H. Barbara te Leveroy op zondag 21 januari 2007 om 9.30 uur.

Mam, zorgend, behulpzaam, trouw en in haar bescheidenheid uniek.

Mam, optimistisch, genietend en belangstellend voor alles en iedereen om haar heen.

Mam, aandacht vragend, verdrietig, mopperend en moeilijk accepterend dat dingen niet meer gingen zoals zij wou.

Mam, een warme, lieve persoonlijkheid die we nooit zullen vergeten. Wij voelen ons bevoorrecht jou gekend te hebben.
Mam, bedankt voor alles. Het is goed zo.