Arits, Sjef


Categories :

Ter herinnering aan

Sjef Arits

echtgenoot van
Mia Janssen

Geboren te Molenbeersel op 29 februari 1916 en overleden in het St. Jans Gasthuis te Weert op 6 oktober 2006.

Vader was de vriendelijke, gezellige man die altijd in was voor een praatje en een grapje en die zich voor alles en iedereen interesseerde.
In 1946 ging hij samen met moeder in Leveroy wonen en begonnen ze een boeren-bedrijf. Hij heeft altijd hard gewerkt voor de toekomst van zijn drie kinderen. Vader voelde zich prettig tussen de mensen en praatte graag en gemakkelijk. Dit zorgde ervoor dat hij in zijn jonge jaren zeer actief deel nam aan het sociale leven in zijn dorp. Hij was lid en bestuurslid van diverse verenigingen en instellingen.
Muziek……… daar hield hij van! Vroeger bespeelde hij zelf een instrument, later was hij bij het kerkkoor en gedurende zijn hele leven kon hij ervan genieten door ernaar te luisteren. Zijn kleinkinderen waren zijn trots. Hij was zeer begaan met hun wel en wee en hij was voor hen de opa waar je met je verhaal terecht kon en waar je mee kon lachen.

De laatste jaren leidde vader een meer teruggetrokken leven. Zijn hobby was zijn groententuin. Maatschappelijk bleef hij betrokken. Vanaf het moment dat de gezondheid van moeder achteruitging nam hij steeds meer huishoudelijke taakjes op zich. Zo heeft hij er voor gezorgd dat ze samen zelfstandig konden blijven wonen. Hij was een fijne man. Wij zullen hem missen.

Bedankt voor uw belangstelling en medeleven.

Moeder, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 3 december 2006 om 09.30 uur in de parochiekerk te Leveroy.