Monument voor Pastoor Nijhof onthuld


Categories :
Tags:

Project gedenkteken Pastoor Nijhof.

In het jubileumjaar 2005 van de Gemeenschapsraad is het plan opgevat om de herinnering aan de op 20 maart 2005 overleden pastoor Nijhof, initiatiefnemer en medeoprichter van de Gemeenschapsraad Leveroy, vast te houden met een gedenkteken. De actie onder de bewoners, subsidieverstrekkers en sponsoren heeft er toe geleid dat het door de kunstenaar Lei Roost ontworpen gedenkteken op de eerste Pinksterdag, zondag 4 juni 2006 plechtig kon worden onthuld.

Tijdens de voorbereidingen van het gedenkteken bleek de mogelijkheid aanwezig om de wekelijkse stukjes die pastoor Nijhof wekelijks schreef, de zogenoemde ‘Injekties van de week’, te bundelen en uit te geven. De mogelijkheid was er omdat nagenoeg alle kranten, waarin de ‘Injekties van de week’ werden gepubliceerd, werden teruggevonden. Er bleek een grote belangstelling te bestaan voor de uitgave en de oplage van 500 boeken was dan ook spoedig uitverkocht.

Tijdens de openbare vergadering op 7 december 2007 zou het eerste exemplaar van de bundel ‘Injekties van de week’ worden overhandigd aan de vriend van Pastoor Nijhof Pater Tienie de Vries. Deze was echter wegens ziekte verhinderd. Het boek is toen overhandigd aan dhr. M. Kwaspen, voorzitter van het kerkbestuur, die er voor heeft gezorgd dat het eerste exemplaar alsnog bij Pater de Vries is bezorgd.