Leveroy wil monument ter nagedachtenis aan oud-pastoor Jan Nijhof

Categories :
Tags:

In Leveroy zijn ze hun vorig jaar overleden pastoor Jan Nijhof nog niet vergeten.  Dat blijkt uit de massale steun voor de oprichting van een monument ter nagedachtenis aan de pastoor.

Door Bert Hammes
Bron: dagblad de Limburger

„Jan Nijhof was geen gewone pastoor. Hij was een man van en voor de mensen. Hij kwam op voor ons dorp. Hij kon een glas bier drinken met de jeugd en se­rieus praten met de ouderen. Hij stond altijd klaar om mensen te helpen die door ziekte of sterfgevallen in de problemen dreigden te komen. Kortom, je kon altijd op hem rekenen.” Zo herinnert Frans Kurstjens zich de vorig jaar overleden pastoor Jan Nijhof. Kurstjens is als lid van de gemeenschapsraad in Leveroy een van de initiatiefnemers voor de oprichting van een monument ter nagedachtenis aan de pastoor, die in Leveroy op handen werd gedragen.

„Hij ligt in Boxtel begraven bij het moederhuis van de assumptionisten”, vertelt Kurstjens. „E n dat vinden we hierin Lever­oy wel jammer. Want nu is er niets tastbaars in het dorp dat ons aan hem herinnert.” Dat Nijhof een monument in Leveroy verdient, staat voor Kurstjens en de andere leden van de gemeenschapsraad vast als een paal boven water.

„Die man heeft zoveel voor het dorp betekent dat we dit wel aan hem verschul­digd zijn”, vindt Kurstjens.

Zo stond Nij­hof twee jaar na zijn benoeming tot pastoor van de Sint Barbara- parochie in Leveroy in 1975 aan de wieg van de gemeenschapsraad. Als voorzitter van die raad maakte hij zich toen al sterk voor het verbeteren van de leefbaarheid in het dorp.

Bij een bezoek van twee leden van het provinciebestuur riep de pastoor op om de verkeersveiligheid te verbeteren. En om de bouw van meer woningen in het dorp toe te staan om zo te voorkomen dat jongeren uit Leveroy weg trekken. Nijhof was verder beschermheer van de fanfare Concordia en adviseur van alle plaatselijke verenigingen. Daarnaast beschikte de pastoor ook nog over een scherpe pen Na zijn aantreden begon hij met de uitgave van het parochieblaadje ‘Rond de Barbaratoren’ waarin hij wekelijks een onderwerp op de korrel nam Nijhof gaf het blaadje eigenhandig uit. Naderhand verschenen die stukjes onder het kopje ‘Injectie van de week’ in het weekblad De Streekbode.

De puntige en humoristische stukjes bezorgden de pastoor ook buiten Leveroy een zekere bekendheid. In 1985 werd hij daarom voor een dag benoemd tot prins carnaval van plaatselijke vereniging De Losböl. Vijf jaar later benoemde Neder- weert hem voor al zijn verdiensten voor Leveroy tot ereburger.

Voor het monument is 7500 euro nodig waarvan drie mille binnen is. Voor duizend euro tekent de Stichting ‘Een Kern met Pit’. Rest nog 3,5 mille.

Het is de bedoeling dat het monument, ontworpen door Lei Roost, voor 1 september bij de Sint Barbarakerk komt te staan