NIJHOF, JAN (PATER)


Categories :

Nijhof Jan 2005 vk 2Nijhof Jan 2005 vk

Ter herinnering aan
PATER JAN NIJHOF ASSUMPTIONIS
Hij werd geboren te Hengelo (0) op 26 juli 1926 en overleed te ‘s-Hertogenbosch op 20 maart 2005.
Voorzien van het H. Sacrament der Zieken.
-Christus heeft ook gaven uitgedeeld. Sommigen maakte Hij apostel. anderen profeet. anderen evangelist, weer anderen herder en leraar.” (Ef 4,
Herder en leraar. Zo hebben hem heel veel mensen in Herkenbosch, Posterholt. Roerrnond gekend. Om die eigenschappen vooral werd Jan in de parochie van Leveroy op handen gedragen. Hij was een uitstekende predikant en kon ook heel goed schrijven. Zijn stukjes in ‘het Geeltje” hier in Molenweide waren daar een duidelijk bewijs van. Als pastoor stond hij midden tussen zijn rnensen. Hij was er een van hen, hij was er voor hen. Hij hield van Leveroy en de mensen van Leveroy hielden van hem.
Het viel Jan erg moeilijk, toen hij in 2. om gezondheidsredenen uit Leveroy weg moest gaan om zijn intrek te nemen in Molenweide in Boxtel. Hij heeft het hier niet altijd even gemzakketijk gehad. Maar vooral het laatste jaar was hij weer een blije mens, genietend. dankbaar voor iedereen die hem hielp, vol humor. Jan was dan ook een graag geziene bewoner van Molenweide. een heerlijke rnede-broeder van ons Het ging hern zo ontzettend goed
Daarom ook deed het zijn familie en ons zoveel pijn, dat daar plotseling een einde aan kwam.
Jan, je z. op 21 december 2005 vijftig jaar priester zijn. Je bent rnet je vele talenten een goede priester geweest, een goede herder en leraar. Bedankt daarvoor. Het ga je goed bij de zichzelf gevende Christus van Witte Donderdag. Moge Hij. onze Hogepriester. jou bij Zich opnemen• Dat wensen we je toe daarvoot bidden wij.
Namens de familie Nijhol en de Assumptionisten danken wij U hartelijk voor uw belangstelling en aanwezigheid.