Coenen, Leo


Categories :

Beter is de dood
dan een droevig leven
Beter is eeuwige rust
dan een aanhoudende kwijning

een herinnering aan
Leo Coenen

Weert  * 6 augustus 1965
† 21 januari 2005

Gedenken aan al het goede wat Leo ons gaf willen wij hem herinneren

Leo werd geboren in 1966 in bet ziekenbuis te Weert, als vierde zoon van vader en moeder Coenen.

Hij groeide voorspoedig op. Hij ging naar school, daarnaast hielp hij zoals in die tijd gebruikelijk mee op de boerderij. Het was ook daar, waar hij echt kon genieten van de jonge katjes, de hond en de andere dieren. Toen Leo 12 jaar was overleed plotseling na een ongeval zijn oudere broer Tjeu. Maar het leven stond niet stil en Leo doorliep de middelbare school, daarna ging hij studeren in Nijmegen om vervolgens naar Leiden te verhuizen. Maar elk leven kent naast zonzijde ook een schaduwkant.

Toen Leo gezondheidsklachten kreeg kwam hij weer thuis wonen. Boeken en muziek bleven echter een heel belangrijke plaats in zijn leven behouden. Overal maakte hij aantekeningen, een pen of potlood had hij dan ook altijd in de huurt. Leo had het vaak moeilijk maar als hij thuis in Leveroy was kon hij altijd genieten van zijn sigaretje daar bij de rozen.

vader en moeder Coenen zijn broers