Mestrom, Hubertus


Categories :

Ter dankbare herinnering aan

Hubertus Mestrom

echtgenoot van
Maria Coenen

Geboren te Linne 25 mei 1922
Overleden te Leveroy 20 januari 2005

Na de uitvaartdienst op 24 januari 2005 in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy hebben wij hem ter ruste gelegd op de R.K. begraafplaats aldaar.

Bèr was vier jaar oud toen zijn moeder overleed. Al vroeg werd hij ingeschakeld in het ouderlijk bedrijf. De bedoeling was dat hij zijn vader zou opvolgen. Het pakte anders uit. Op de kermis had hij Maria, zijn toekomstige vrouw, leren kennen. Voor haar verruilde hij de klei van Linne voor de zand van Leveroy. In noeste arbeid haalde hij het beste uit de grond. Met Maria aan zijn zijde groeide er een mooi gemengd bedrijf met koeien, varkens en kippen.

Het geluk van het krijgen van kinderen viel hem jammergenoeg niet ten deel. In muziek, beugelen, kaarten en in het bijzonder bij zijn Maria vond hij de zo verlangde menselijke warmte.

Bèr was een hartelijk mens. Hij hield van gezelligheid. Altijd stond hij voor de ander klaar. Velen hielp hij metterdaad. Grootdoenerij was hem vreemd. Eenvoud en eerlijkheid sierden zijn bestaan.

De boerderij werd beetje bij beetje afgebouwd en de grond werd verpacht. Zo bleef Bèr bij de landbouw betrokken. Samen met Maria ging het leven kalm en gelukkig verder.

Vanaf het voorjaar 2004 liet zijn gezondheid hem in de steek. Langzaam voelde hij het leven uit zijn handen glijden. Schoorvoetend maar dapper gaf hij zich uiteindelijk gewonnen, immer bezorgd om Maria “zien leef maedje”. Hand in hand stierf hij tenslotte vreedzaam thuis.

Ik dank u allen voor uw blijken van medeleven en uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst.

Maria Mestrom – Coenen