Breukers, Pierre


Breukers pierre 2004 vkBreukers pierre 2004

In herinnering aan

Pierre Breukers

Leveroy, 1 maart 1932  Roermond, 14 december 2004

weduwnaar van
Paulien Oijen

Pierre was geen man van veel woorden, maar een man van eenvoud. Altijd bereidt tot helpen, niet alleen in zijn directe omgeving, maar overal waar een beroep op hem gedaan werd. Van Noorwegen tot Saudi — Arabië bracht hij zijn grote vakkennis van de metaalsector in de praktijk. Na zijn werkzaam leven maakte hij zich dienstbaar op scholen bij het project “Kies Techniek” en werkte hij mee aan de vakexamens metaal. Na het overlijden van zijn echtgenote maakte hij reizen naar verre landen, geïnteresseerd als hij was in vreemde culturen.
Hij hield van de natuur. Fietsen en wandelen, vooral met het hondje 011ie, in het land van Roer en Maas en verder .., waren zijn lust en leven, dan straalde de vitaliteit van hem af. Na zijn ernstige ziekte keerde de hoop terug, maar maanden later bleek er geen uitzicht meer op herstel. Hij moest gaan beginnen aan zijn laatste tocht, die hij geduldig en gelaten aflegde. Vol dankbaarheid voor de liefdevolle zorg, waarmee hij omringd werd, in het bijzonder door zijn enigst kind en dochter Pauline en haar man Jos, is hij heengegaan. Papa rust zacht en bedankt voor alles!
Wij danken u voor uw steun en medeleven.
Pauline en Jos Meuwissen-Breukers
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag, 30 januari 2005 om 11.30 uur in de kerk van het H. Hart van Jezus te Roermond.