Sijben – Verlaek, Trui


Categories :

In dankbare herinnering aan

Trui Verlaek

echtgenote van
† Sjang Sijben

Zij werd geboren te Leveroy op 1 november 1919 en overleed in verpleeghuis Hornerheide te Hom op 29 februari 2004.

Mam heeft haar leven rustig en eenvoudig geleefd. Hoewel ze haar man al vroeg moest missen genoot ze op haar eigen manier van het leven.

Ze was het liefste thuis op de Esdoornstraat en later op Spuitjes.
Naar het bezoek van kinderen en kleinkinderen keek ze uit.

Later waren haar achterkleinkinderen Don en Len haar trots.
De koffie met vlaai stond elke zondag klaar. In 2000 heeft een val een andere richting aan haar leven gegeven. Ze kwam op ‘Hornerheide’ terecht wat ruim drie jaar haar thuis bleef.

Na steeds afnemende krachten is ze afgelopen zondag uit dit leven weggegleden. We hebben haar samen terug gebracht naar Neer en we vertrouwen erop dat ze nu weer samen is met haar man Sjang, thuis bij Onze Lieve Heer.

Mam bedankt voor alles. Rust zacht.

Na een plechtige uitvaartdienst in de Boskapel van Hornerheide op 4 maart 2004 hebben wij mam bij pap ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Neer.
Wij danken u voor uw belangstelling. Fijn, dat u erbij was.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen