Verlaek, Karel


In liefde gedenken wij

Karel Verlaek

echtgenoot van
Mia Reijnders
* Nederweert, 2 november 1910 t Leveroy, 16 februari 2004

Pap zijn laatste wens is in vervulling gegaan, thuis te mogen sterven. Het moment zelf heeft ons toch nog verrast maar wij zijn blij en dankbaar dat we hem tot aan zijn dood thuis met liefde hebben mogen verzorgen en dat we samen bewust afscheid van hem hebben mogen en kunnen nemen. Ook het ontvangen van het H. Sacrament der Zieken heeft hij bewust mogen mee-maken in het bijzijn van al zijn dierbaren. Pap was een fijn mens waarmee iedereen graag van doen had. Hij was tevreden met het alledaagse, het gewone en altijd bereid om iemand te helpen. Ondanks zijn hoge leeftijd stond hij midden in het leven, kon overal over meepraten en was erg begaan met alle mensen die onrecht of geweld werden aangedaan. Hij had een rotsvast geloof en kon nog echt bidden, thuis en in de kerk. Pap was een stille denker met grote levenswijsheid die hij weer doorgaf aan zijn kinderen en kleinkinderen. Naar zijn mooie en boeiende verhalen werd vaak met open mond geluisterd. Hij was een echte verteller en een groot deel van zijn verhalen werd zelfs op videoband vastgelegd voor de geschiedschrijving van Leveroy. Pap was meer dan 50 jaar kapper hier in het
dorp en toen hij op 78 jarige leeftijd op doktersadvies moest stoppen viel hein dat best zwaar, want wat hij toen miste waren de mensen die altijd voor gezelligheid zorgden. Omdat hij niet stil kon zitten ging hij zich vanaf dat moment intensiever bezighouden met knutse-len, schilderen en zijn grootste hobby, de tuin. Maar waar hij het meeste van kon genieten waren zijn zeven kleinkinderen. Ondanks het groot leeftijdsverschil wist opa hen meestal op een speelse manier wijze levens-lessen mee te geven. Ja, de hechte band met zijn klein-kinderen, kinderen maar ook met mam ging hem boven alles. Méér dan 50 jaar deelde hij lief en leed met haar en onlangs mochten ze samen met hun kinderen, klein-kinderen en naaste familie hun gouden huwelijksfeest vieren. Hiervan heeft hij nog intens genoten. Omdat pap zijn werkplek thuis had valt er voor mam nu een extra grote leegte die moeilijk in te vullen zal zijn. Maar wij zullen er voor haar zijn en samen slaan we ons er wel doorheen. Bovendien geloven wij dat pap ons in moei-lijke tijden bij zal staan ook al is hij er niet meer. Pap u was een goed mens en een liefhebbende man, vader en opa.Wij zullen u en uw goede zorgen nooit vergeten. Maar uw taak is volbracht en nu wensen wij ei een goede reis naar het paradijs! Pap, opa, bedankt!
Wij danken u hartelijk voor uw steun en medeleven. Mia Verlaek-Reijnders, kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 4 april om 9.30 uur in de parochiekerk van de H. Barbara re 1.everny.