Mansvelt, Sjef


Categories :

* In herinnering aan

Sjef Mansvelt

echtgenoot van
Mien Mansvelt – Moonen

11 januari 1928 t 29 januari 2004.

Het is GOODZOEË,

dit waren één van de laatste woorden van pap.

Voor uw medeleven en belangstelling danken wij u hartelijk.

Mam, kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 14 maart 2004 om 9.30 uur in de St. Lambertuskerk te Nederweert.

Oos pap, opa is er niet meer.
Een lege stoel en heel veel mooie herinneringen blijven achter.

Hij was een zorgzame man, die vaak zorgde voor de vrolijke noot.

Hij is als Bulander in Leveroy komen wonen, waar hij al snel bekend was.als de sjoemaeker. Veel tijd heeft hij doorgebracht achter zijn vertrouwde leest.

Als je zijn werkplaats binnen liep kwam de warmte van de kachel je al tegemoet. Hij was altijd in de weer met het zagen van hout om de kachel brandende te houden.

Hij had niet veel hobby’s maar het werken in de tuin en het houden van kippen en konijnen vond hij leuk. Op het moment dat zijn gezondheid minder werd is hij met “oos mam”, zoals hij mam altijd noemde, verhuisd naar Nederweert.

In het begin met tegenzin maar uiteindelijk was hij ook heel blij met hun nieuwe woning.Het werken in de tuin werd minder en ingeruild voor een potje kaarten en het drinken van een borreltje.Opa keek uit naar de momenten dat de kleinkinderen op bezoek kwamen en genopt hier intens van. •

Ze waren alles voor hem en konden in zijn ogen ook niets fout doen.Tot op het laatste moment was mam zijn steun en toeverlaat. Hij was een man van weinig woorden maar op zijn manier gaf hij blijk, hoe gezin en familie na aan z’n hart lag.

Pap, wij hebben veel bewondering voor de strijd die je tot op het laatste moment geleverd hebt om bij ons te blijven

.
Pap, opa.bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan. We zuilen je missen en nooit vergeten.