Pijpers, Drees


Categories :

Groot is de leegte en ’t verdriet. Mooi zijn de herinneringen aan

Drees Pijpers

Echtgenoot Van
Mia Vandewal

Hij werd geboren in Helden op 9 mei 1925 en is thuis in Leveroy overleden op 26 januari 2004. Na een plechtige uitvaartdienst in de H. Barbarakerk op 31 januari legden we hem te rusten op het parochie kerkhof in Leveroy.

Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling tijdens zijn ziekte en uw aanwezigheid bij zijn afscheid.

Mia Pijpers-Vandewal Kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 14 maart om 9.30 uur in de H Barbarakerk te Leveroy.

“Oos “pap is op jeugdige leeftijd in Leveroy komen wonen, waar zijn vader ’n klompenmakersbedrijf begon. Daar moest hij al vroeg hand- en span-diensten verrichten. Tot de dag waarop hij werd uitgezonden naar Indië waar hij ruim drie jaar zijn dienstplicht moest vervullen. Dit was een zware tijd, maar gelukkig heeft hij er vele dienstvrienden aan overgehouden. Daarna ging hij naar de kolenmijn werken en in 1953 trouwde hij met mam. Samen kregen ze vijf kinderen. Pap ging graag met mensen om. buurten deed hij maar wat graag. Later heeft hij van zijn hobby, de varkenshandel zijn beroep kunnen maken. In zijn pensioentijd ging hij houtbewerken tot zijn gezondheid hem in de steek liet. Bij velen staat wel ergens een pronkstuk in huis waar hij terecht trots op mocht zijn. In mei 2003 waren ze 50 jaar getrouwd. Hij was trots dat er door zijn kinderen, hun partners en inmiddels 9 kleinkinderen versierd werd. En ondanks zijn slechte gezondheid heeft hij samen met zijn naasten van deze mooie dag kunnen ge-nieten.

Pap. het was goed
         Bedankt voor wie je was.