Geraats, Herman


Ter herinnering aan

Herman Geraats

Echtgenoot van
Triena Stienen

Hij is geboren te Leveroy op 18 augustus 1918. Na een kort ziekbed overleed hij op 16 januari 2004 te Weert, voorzien van het  H. Sacrament der Zieken.

Na een plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Rochus te Budschop. op 21 januari 2004 hebben wij hem ter ruste gelegd bij de St. Lambertuskerk te Nederweert.

De laatste zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 29 februari 2004 om 11.00 uur in de H. Rochuskerk

Na een leven van ruim 85 jaar hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van ‘oos’ pap en opa. Voor ons was hij echter gewoon ‘oos’ pap. Pap die er samen met mam voor zorgde dat het goed was thuis. Pap die er van genoot om opa en overgrootopa van opa te zijn voor zijn kleinkinderen en achterkleinkind. Pap die tevreden was als hij wist dat het goed ging met z’n kinderen. Hij had waardering voor eenvoudige dingen. Samen met ons mam heeft hij menige uurtjes gekaart. En de mooie fietstochten samen met mam  blijven een fijne herinnering. Ze waren ruim 55 jaar getrouwd, al zo lang lief en leed samen gedeeld. En dan nu afscheid moeten nemen is zwaar. Toen pap ziek werd was zijn liefste wens om thuis bij mam te ben. Hij heeft zeker troost gevonden in de liefde  volle verzorging die mam hem heeft gegeven. Zelfs in de laatste week van zijn leven kwam zijn t bescheidenheid en vechtlust duidelijk naar voren.
Pap het is goed. Je hebt genoeg gestreden, rust nu maar uit.
Wij zijn u zeer dankbaar dat u samen met ons afscheid hebt willen nemen van ‘oos’ pap, opa en  overgrootopa.

Mam, kinderen en kleinkinderen.