Brentjens, Harrie


Categories :

In dankbare herinnering aan

Harrie Brentjens

echtgenoot van
Agnes Verlaek

Hij werd geboren te Ospel op 1 augustus 1924
overleed te Weert op 24 december 2003.

Iedereen staat verslagen bij het horen van dit verlies.

En juist omdat hij zo veel hield van zijn vrouw en kinderen en kleinzoon, en alles voor hen over had, valt zijn heengaan nog zwaarder.

Maar God alleen weet wat voor ons het beste is. Voor ons blijft de leegte nu we verder moeten zonder u.

U was 48 jaar getrouwd met mam, en door de vele ziektes van mam waren jullie nog meer naar elkaar toegegroeid.

Lieve vader, we hopen dat God u daarvoor zal belonen.

Eenmaal zullen we elkaar weer zien, om nooit meer te worden gescheiden.

Vader, bedankt voor alles wat u voor ons heeft gedaan.

Na een plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy op 29 december 2003 hebben wij hem ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. Wij danken u voor uw medeleven.

Agnes Brentjens – Verlaek Math en Mariet, Mark Karel

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 13 februari 2004 om 9.30 uur in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy.