Vissers – Schreurs, Maria


Ter dankbare herinnering aan

Maria Cornelia Petronella Schreurs
“Neelke “

echtgenote van
Piet Vissers

Geboren te Leveroy op 3 juli 1927 en na een liefdevolle verzorging in verpleehuis -“Hornerheide” overleden op 15 augustus 2003, de feestdag van Maria Tenhemelopneming.

Na de plechtige Uitvaartdienst in de St. -Barbarakerk te Leveroy hebben we haar op 20 augustus 2003 naar haar laatste rustplaats begeleid op het RK kerkhof aldaar.
De laatste zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 5 oktober aanstaande om 9.30 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.
Het valt ons zwaar jouw leven uit handen te moeten geven; terugdenkend aan wie je voor ons was, vervult het ons met grote dankbaarheid, maar ook met pijn. Zo zorgzaam als je was, niets voor jezelf vragend, het tekende je leven met en voor ons. Heel bijzonder werd je zorg gevraagd voor Margriet. Het was wellicht je grootste pijn de zorg om haar met anderen te moeten delen. Je was heel erg blij met de geboorte van je eerst kleinkind Hilde. Bijna iedere dag vroeg je of “Hildeke” weer zou komen. Als Hilde op bezoek was gingen jullie naar de tuin bloemen plukken. Het vooruitzicht dat zij zou komen logeren als ze wat ouder zou zijn, en jullie samen leuke dingen zouden kunnen gaan doen, maakte je blij. Door je ziekte, waardoor je steeds meer vergat, kwam het er niet van. Helaas heb je je andere kleinkinderen Daniël en Benjamin niet neer bewust gekend. Zij missen allen een lieve oma. Je levensvoorbeeld blijft ons bij en zullen we meedragen in ons eigen leven. Wees nu maar veilig geborgen in Zijn liefdevolle handen. Dankbaar kijken we terug op de liefdevolle verzorging van het personeel en vrijwilligers van Hornerheide.

Piet
Margriet, Nico en Gabie
Hilde, Daniël, Benjamin Tante Mina