Korten, Cornelis


Categories :

Comelis Korten

Ome Nelis

Grathem, 26-9-1907
Nederweert, 20-10-2002

echtgenoot van
Gertruda Tunissen

Na een plechtige uitvaartdienst op 24 oktober 2002 in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy hebben wij pap bij mam te rusten gelegd op het parochiekerkhof aldaar.

In diepe vrede is pap gestorven, nog geen maand nadat hij 95 was geworden. Wij hadden het nog niet verwacht, maar zelf was hij er klaar voor, want toen hij veertien dagen voor zijn overlijden nog kaart speelde, liet hij weten dat dat de laatste keer was.

Eine schoene mins. Daarmee hebben we het belangrijkste over hem gezegd. Hij was dicht bij ons: de kinderen en echtgenoten, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Hij kende ons allemaal op een persoonlijke manier. En zo was hij ook betrokken bij de wereld om hem heen: hij besteedde veel tijd, aandacht en deskundigheid aan het verenigingsleven. Menselijke contacten waren voor hem kostbaar. Daar gaf hij graag tijd aan.

Tot in zijn zestiger jaren is hij boer geweest. Dat was hij met hart en ziel: alles wat leefde en wat groeide was hem heilig. Bijna tot het einde had hij dieren om zich heen.

Zijn hond was zijn trouwe makker die hij tenslotte met pijn moest laten gaan. Verdriet is hem niet bespaard: in 1988 stierven Moeke en Tjeu, in 1993 Pierre en in 2001 Cor. De eenzaamheid viel hem heel zwaar, maar hij wist daarmee om te gaan zonder te klagen of medelijden te zoeken. Hij nam het leven zoals het kwam en zolang het kwam.

Wij zijn heel dankbaar dat oos pap nooit heeft hoeven “in te leveren”. Niet bedlegerig was, niet gehinderd was in zijn mobiliteit, altijd een volwaardig mens is mogen blijven.

Toen hij in juli het punt bereikte dat hij niet meer alleen kon blijven, heeft hij in een goed gesprek met alle zes de kinderen daarover een beslissing genomen. Zo woonde hij sinds juli 2002 bij een van zijn dochters en haar man. Dat heeft hij niet als een afgang ervaren. Het leven ging verder zoals het hoorde en daar dronken we samen een borrel op.

Nu is hij weg. Wat van hem overblijft voor ons is de nagedachtenis aan een mooie man met veel tijd en aandacht voor de medemens, waar we nog vaak met plezier en een gulle lach aan terug zullen denken!

Pap wae misse uch.

Uw blijken van medeleven hebben wij zeer gewaardeerd. Daarvoor zeggen wij u oprecht dank.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 8 december om 9.30 uur in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy.