Kurstjens – Schmitz, Maria ‘Trui’


Categories :

De kaars leek bijna eindeloos
maar is nu stil gedoofd
een leven lang geliefd geweest
gegeven en geloofd

In dankbare herinnering aan
Maria Gertrudis Schmitz
‘Trui’

weduwe van
Hubertus Kurstjens sinds 17 juni 1997

Geboren te Melick op 4 maart 1909. Overleden in verpleeghuis Hornerheide te Horn op 19 september 2002. Wij hebben haar bij vader te Leveroy naar haar laatste rustplaats begeleid op 24 september 2002.

Na haar huwelijk trok ze eerst in bij haar schoonouders te Montfort. In 1936 ging men zelfstandig boeren te Leveroy, waar haar gezin en een boerderij met veel vee haar zwaar werk bracht. Ze genoot van haar kinderen, de jonge dieren en haar tuin met veel bloemen.

Toen de kinderen het werk voortzetten ging moeder haar interesse uit naar het verenigingsleven te Leveroy. Bestuurswerk, volksdansen, zangkoor, gymnastiek. Haar tuin bleef haar trots. Moeder was een sterk en eenvoudig mens. Moedig ging zij verder ondanks het verlies van haar zonen Leo en Jan. Ze genoot als haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen er waren. In haar geloof vond zij een grote steun en in moeilijke tijden ging zij naar Onze Lieve Vrouw in ’t Zand te Roermond. Na een verblijf van ruim zes jaar in het Verpleeg-huis Hornerheide is moeder van ons heengegaan, die tijd is vooral voor haar erg zwaar geweest.
Voor ons ben je eeuwig, je kern zal niet sterven Je wijsheid, en kracht is het mooiste om te erven

Voor uw blijken van medeleven danken wij u hartelijk. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De zeswekendienst is op zondag 3 november om 9.30 uur in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy