Venner, Anna


Categories :

Anna Venner

Zij werd geboren op 28 december 1914 te Nederweert
en overleed op 22 februari 2002 te Weert.

Tante An
Als jongste in het gezin van drie kinderen werd zij geboren op de Mildert.

Op zeer jonge leeftijd verloor zij al haar moeder, wat zij vaak onder woorden bracht. Toen haar zus Maria trouwde verhuisden tante An en haar broer Peter naar Leveroy en trokken in bij hun ome Graad aan de Sillenhoek en nam zij de zorg op zich voor haar oom en broer Peter die in de oorlog zwaar gewond was geraakt.

Samen beleefden ze een heel mooie tijd.Na de dood van ome Graad bleef zij zorgen voor haar broer. Toen Peter overleed kwam zij alleen te staan en had ze veel steun aan haar hondje Polly.

Eenvoud en zorg kenmerkten haar leven.

Ze was tevreden met de kleine dingen om haar heen. Ze was kordaat en krachtig, voor de buurt was ze een graag gezien mens.

Iedereen kende haar als Tante An.

Gezien haar gezondheid die langzaam achteruit ging werd opname in Zorgcentrum de Kreppel noodzakelijk, waar ze liefdevol werd verzorgd. Moge zij nu rust en vrede hebben gevonden in Gods vaderhuis.

Na een plechtige Uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy hebben wij haar op 27 februari 2002 ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar.
Wij danken u voor uw blijken van medeleven. Familie Steijvers Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
De laatste zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 14 april om 9.30 uur in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy.

 

.