Crins, Joannes (Pater Paulus)


Categories :

Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus (Joh. 17,3)
Dankbare herinnering aan

Pater Paulus (Joannes Hubertus) Crins
salvatoriaan

Geboren te Tungelroy bij Weert (NL) op 5 september 1913 en overleden in Zorgcentrum « De Kreppel »te Heythuysen op 15 februari 2002, gesterkt door het sacrament en het gebed van de Kerk.

« Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen ».

t

familie en medebroeders danken U oprecht voor uw gebed en blijken van medeleven Hamont, 20 februari 2002

Mijn dierbaren, hoe dikwijls heb ik naar woorden van troost moeten zoeken voor de bidprentjes van mijn overleden parochianen. Ontelbare malen heb ik dan gebruik gemaakt van de woorden uit de prefatie voor de overledenen. Deze woorden mogen nu ook een plaats vinden op mijn bidprentje : « Gij neemt het leven, God, niet van ons af, Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op uw woord ; en als ons aardse huis – ons lichaam – afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in uw huis, om daar voorgoed te wonen ».

Vanuit dit geloof heb ik geleefd en zo wil ik ook sterven. Treur daarom niet om mijn sterven. Bewaar dit bidprentje als een aandenken aan mij en laten we niet ophouden voor elkaar te bidden. In al de missen, die ik aan God mocht opdragen, heb ik voor jullie gebeden : «Wij vragen U, algoede God, ontferm U over ons allen, opdat wij te zamen met Maria, de Moeder van Christus, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en U loven en eren door Christus, onze Heer » (euch. gebed 2c).

Met deze woorden neem ik afscheid van jullie allemaal, die mij lief en dierbaar zijn geworden. Tot ziens in het eeuwige leven, waarvan Sint-Paulus zegt: «Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor wie Hem liefhebben (1 Kor. 2,9).