Ottenheym, Wim


Categories :

Herinnering aan

Wim Ottenheym

echtgenoot van
Mia Wilms

Geboren te Leveroy 7 juni 1936 Overleden te Weert 10 november 2001
Na een plechtige Uitvaartdienst in de parochiekerk v de H. Barbara te Leveroy op 16 november, hebben wij hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof aldaar.

Wim werd geboren op 7 juni 1936 te Leveroy. Zijn jeugd bracht hij door In Leveroy. Na enkele jaren gewerkt te hebben bij Philips in Roermond begon hij bij de drukkerij van het toenmalige bedrijf Smeets Offset te Weert. De laatste 10 jaar kon hij vanwege zijn ziekte zijn werk en hobby niet langer meer uitoefenen. In zijn vrije tijd was hij altijd te vinden op de voetbalvelden van SV Leveroy. Ook verzorgde hij de reclameborden voor zijn club. Hiervoor liep hij de deuren plat bij menig ondernemer. Het schilderen van de borden deed hij thuis in zijn schuurtje waarna hij ze ook nog ophing. Ook als er iets geregeld moest worden stond hij zijn mannetje. “Noe moos ze uns loestere”  zo begon hij altijd. Jaren was hij grensrechter, verzorgde het voetbalveld en was een manusje van alles. Vanwege zijn vele verdiensten voor de voetbalclub -35 jaar lid, waarvan 25 jaar penningmeester- ontving hij in 1990 de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau uit handen van Burgemeester Jacobs.

De laatste vijf jaar verbleef Wim in Verpleeghuis St. Martinus, alwaar hij zich thuis voelde. Wij danken hiervoor het verplegend personeel van afdeling 6. Wim kon genieten van zijn kleinkinderen. Helaas heeft hij slechts enkele jaren “opa rolstoel” mogen zijn voor Mitch en Colin. Wim zijn leven werd gekenmerkt door eenvoud.

Nu begeleiden we Wim naar zijn laatste rustplaats in zijn geliefde Leivere.

Uw blijken van medeleven hebben wij zeer gewaardeerd. Daarvoor zeggen wij u oprecht dank
Mia Petra en Peter Mitch & Colin

De zeswekendienst zal worden gehouden op woensdag 26 december (Tweede Kerstdag) om 9.30 uur in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy.