Gubbels, Lambertus


Categories :

In Memoriam

Dr Lambertus Thomas Joseph Mathias Gubbels

Geboren 21 april 1912 te Nederweert / Overleden 3 oktober 2001 te Weert

Na een plechtige Eucharistieviering begraven te Nederweert op 6 oktober 2001 Priester gewijd 13 maart 1937
Em. Rector gymnasium B. C. Weert
Officier in de Orde van Oranje-Nassau

”Bidt broeders en zusters opdat mijn en uw offer aanvaard zal worden door God de Almachtige Vader. (Tekst: Offerande van de H. Mis.)

Heb ik iets misdaan,
wilt u mij vergeven.
Heb ik iets goeds gedaan,
wilt u voor mij bidden als u aan mij denkt.

Onze Vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw Rijk kome
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
En leidt ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.

Amen

Visusim beatus tuae gloriae
’St. Thomas’

Voor uw medeleven en gebed zeggen wij u hartelijk dank.

M. Vossen.

Neven en nichten.

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 18 november om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy.