Triepels, Wim


Categories :

Ter henrering aan
WIM TRIEPELS

echtgenoot van
Lenie Triepels – Smeets

Papa van Stan en Tanja

Wim werd geboren te Leveroy op 13 september 1954 en overleed te Baexem op 17 juli 2001.
Wij hebben hem begraven op het parochiekerkhof te Leveroy op 21 juli 2001.

Voor uw medeleven na het plotselinge overleden van Wim danken wij u van harte.

L. Triepels – Smeets. Stan, Tanja
Mam Triepels – Wulms.
Mam Smeets – Verwijlen.

De zeswekendienst is zondag 9 september 2001 om 10.00 uur in H. Barbarakerk te Leveroy.
Wim groeide op in een gezin van 9 kinderen en had een fijne jeugd. Op zondag werd er met z’n allen gevoetbald en werd het fundament gelegd voor één van zijn grootste hobby’s. Ook toen hij na een knieoperatie zelf niet meer mocht voetballen werd hij een trouwe supporter.

Het boerenbedrijf van zijn ouders droeg hij ook nu nog een warm hart toe en bood steeds indien nodig met liefde een helpende hand. Voor de hele familie was hij vaak een steun en toeverlaat. Wim trouwde met Lenie en nog één van van wensen het beginnen van een eigen champignonkwekerij werd verwezenlijkt Hij streefde er altijd naar om alles zo perfect mogelijk te doen. Met veel kennis inzet en arbeid – nooit was hem iets te veel – maakte hij de kwekerij tot een boeiend bedrijf waar hij ook heel trots op was.

Ook voor zijn bede kinderen Stan en Tanja was niets hem te veel en genoot hij er ook van om met hen bezig te zijn. Voor Lenie en de kinderen was hij een liefdevolle man en papa die altijd voor hen klaarstond en waar je van op aan kon.

Ze hadden samen nog een hele toekomst voor zich. Het gebeuren is dan ook zo moeilijk te aanvaarden, Intens verdriet, maar gesterkt door de vete mooie herinneringen. zullen wij hem altijd in ons hart meedragen.

Lieve Wim, rust nu maar zacht in vrede