Wetemans, Miel


Categories :

Ter nagedachtenis aan

Miel Wetemans

Hij werd geboren op 25 juni 1938 te Leveroy en overleed te Maastricht op 22 april 2001.

Na een plechtige Uitvaartdienst op 27 april in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy hebben wij Miel ter ruste gelegd op het parochiekerkhof aldaar.

Wij bedanken ieder die zich met Miel verbonden voelde, ons sterkte wenste of aanwezig was bij het afscheid.

Truus Wetemans. Familie Wetemans.

De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 10 juni om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy.

Als een goed mens sterft, wordt de gemeenschap armer.
Miel had een hart van goud en was recht door zee. Hij was bescheiden, dacht eerder aan andere mensen dan aan zichzelf Iedereen kon altijd een beroep op hem doen, hij stond voor je klaar, niets was hem teveel. Hij was voor iedereen een royale gastheer.
In zijn leven namen de zaak, de paarden, zijn tuin en de natuur een belangrijke plaats in. De warmte die hij uitstraalde naar de mensen vond hij terug bij zijn liefde voor het paard. Er was wederzijds respect.
Miel had nog veel toekomstplannen. Hij had nog zo graag met Truus van hun nieuwe huis en de paarden willen blijven genieten.
Miel, jij mag thuiskomen…. bij Hem, onze Schepper.
Miel, ik zal je missen.
Truus
en familie.