Leunissen – Cuijpers, Petronella


Categories :

Ter herinnering aan
Petronella Cuijpers

Geboren op 19 september 1906 te Leveroy

weduwe van
Theodoor Leunissen

Overleden op 10 maart 2001 te Horn,
nog voorzien van het H. Sacrament der Zieken.

Niet geheel onvoorbereid is moeder in alle rust van ons heengegaan. Haar leven stond in het teken van toenemende ontwikkelingen en verandering. Van 1936 tot 1973 woonde ze samen met haar man op de `Nieuwenhof’, waar ze samen een boerderij runden. In 1973 verhuisden ze naar een seniorenwoning op de Barbarastraat. Daar hebben beiden nog vele fijne jaren doorgebracht. Hun leven werd geinspireerd vanuit het christelijke geloof en ze toonden veel interesse in het kerkelijk gebeuren. Na vaders overlijden – hij was voor haar een grote steun door zijn toewijding – wist moeder toch weer vlug de draad op te pakken. Ze bleef nauw betrokken bij het dagelijks leven en actuele gebeurtenissen. De gezelligheid bij haar thuis zullen we in de toekomst missen. Ook besteedde moeder veel tijd en aandacht voor haar kleinkinderen en ze vond geweldig als ze haar opzochten. Daarnaast genoot ze volop van haar tuin en het kaarten. Karakteristiek naast haar gastvrijheid waren haar eerlijkheid en wilskracht. Tot op hoge leeftijd had ze een helder verstand en een goed geheugen waardoor ze met iedereen in contact bleef. Trots en dankbaar zijn we dat we haar zo lang in ons midden hadden. Ze blijft in onze gedachten

Al degenen die op welke manier dan ook blijk hebben gegeven van hun medeleven bij het overlijden van moeder willen wij hiervoor oprecht bedanken.
Familie Leunissen

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 22 april 2001 om 10.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.