Schreurs, Sjra


Categories :

In dankbare herinnering aan

Sjra Schreurs

Mij werd geboren te Leveroy op 17 Juli 1925
en overleed aldaar op 28 februari 2001.

Na een plechtige Uitvaartdienst op 3 maart in de parochiekerk van St. Barbara te Leveroy, hebben wij hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof aldaar.
Geheel onverwacht, zonder dal wij de gelegenheid hadden afscheid van hem te nemen, is hij van ons heengegaan. Het is een troost, dat de dood zo mild voor hem was.

Een wens die hij vaker uitsprak ging voor hem in vervulling, namelijk dat hij niet als laatste zou overblijven, door zijn zus Mina. die zo goed voor hem zorgde, te overleven. Sjra was een rustige eenvoudige man op wie je zelden of nooit tevergeefs een beroep deed. Hij stond in zijn leven altijd voor anderen klaar.

HIJ was eerlijk en betrouwbaar. Als hij ergens een hekel aan had. dan was het aan oneerlijkheid en onrechtvaardigheid.

Hij was timmerman van beroep. Met veel liefde oefende hl) dat beroep uit. Op het gebied van houtbewerking verstond hij zijn vak. Drle-en-een-half Jaar vervulde hij zijn dienstplicht In Nederlands Indië.

Dat was voor hem een moeilijke tijd, waarin hij veel moest meemaken. Die Jaren lieten dan ook hun sporen na In zijn latere leven. Toch ging hij naderhand nog vijf keer naar Indië terug.

Sjra was een trouwe kerkganger. Geloof en kerk hoorden bij zijn leven.

Hij heeft zijn levenstaak hier op aarde goed volbracht. Met een gerust hart geven wij hem over in Gods handen.

Blijven wij. ook over de dood heen, in liefde en gebed met elkaar verbonden.

Moge hij rusten in vrede.

Voor uw hartelijke blijken van medeleven, na het overlijden en bij de begrafenis van Sjra, zeggen wij u oprecht dank.

Familie Schreurs