Geraats – Schepens, Mia


Categories :

Ter dankbare herinnering aan

Mia Geraats – Schepens

gehuwd met
Hubert Geraats

Zij werd geboren te Weert op 29 november 1924 en overleed aldaar in Verpleeghuis St. Martinus, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, op 20 februari 2001. Na een plechtige Uitvaartdienst in de St. Barbarakerk te Leveroy op 24 februari hebben wij haar bij pap ter ruste gelegd op het parochiekerkhof aldaar.

Mam was de jongste van het gezin. Zij heeft tot haar trouwen voor opa en twee broers gezorgd. Na haar huwelijk kwam de zorg voor het gezin op de eerste plaats. Zij hielp ook mee in het bedrijf, eerst de smederij en daarna het garagebedrijf. In het verenigingsleven van Leveroy is zij vele jaren actief geweest als bestuurslid van de LVB en het Groene Kruis.
Zij had veel hobby’s. Tuinieren deed zij graag, zoals bloemen en planten verzamelen en verzorgen. Zij had een grote groentetuin, die ieder jaar helemaal volgezaaid en gepoot werd. Het meest verheugde zij zich op de vakanties. Twee weken samen met het hele gezin en later samen met pap op vakantie gaan. Met hun vriendengroep gingen zij regelmatig uit. In de hele regio gingen zij naar dansavonden. Helaas is pap overleden toen mam 56 jaar was. Zij heeft het garagebedrijf samen met Ome Pierre en Peter voortgezet. Dat vond zij erg belangrijk. Vanaf 1985 begon haar ziekte zich geleidelijk aan te openbaren. De laatste tien jaar verbleef zij in Verpleeghuis St. Martinus te Weert, waar zij liefdevol werd verzorgd.

Mam, oma, bedankt voor alles. Rust zacht.
Voor uw hartelijke blijken van medeleven zeggen wij u oprecht dank. Kinderen Geraats en kleinkinderen.