Stals, Sjra


Categories :

In dankbare herinnering aan

Sjra Stals

echtgenoot van
Ann Verstappen

* Nederweert, 19 juni 1927
Leveroy, 28 november 2000

De dood heeft wreed, maar misschien ook genadig ingegrepen, toen Sjra op dinsdag 28 november 2000 in zijn slaap overleed; de dag die eigenlijk het begin zou zijn van een nieuwe start na de dotteroperatie in Maastricht, werd de dag waarop hij aan zijn laatste reis naar de Schepper begon; een heel andere start dan wij gedacht hadden.

Sjra was de zoon van Nouwes Sjang en Hooks An; tweede in een gezin van elf kinderen, opgegroeid op de boerderij; de oorlogsjaren en later zijn dienstjaren in Indië, waren de jaren die hem het meeste vormden. Plaats en tijd zijn bepalend voor wie wij zijn en wie wij waren. Dat gold ook voor hem.

Gezegend met een goed verstand en een fabuleus geheugen, maar ook met een behoorlijke portie eigenzinnigheid, durf en wilskracht, heeft hij vorm gegeven aan zijn ondernemerschap, eerst als mulder en later als makelaar/taxateur, waarbij hem hoogtepunten, maar ook teleurstellingen ten deel zijn gevallen. Vanaf 1966 was hij actief in de politiek; eerst als lijsttrekker van een eigen lijst (Stem Op Stals), later actief in het CDA, voor welke partij hij jarenlang in de gemeenteraad zitting heeft gehad en ook wethouder is geweest.

De politiek en de Gemeente Nederweert lagen hem na aan het hart; zijn opvattingen waren vaak uitgesproken en niet altijd de gemene deler, maar hij stond voor wat hij zei. Hij gaf zijn mening, oprecht en direct, ongeacht de persoon, het onderwerp of het belang. Hij stelde eisen aan zichzelf, maar ook aan zijn omgeving. Actief in het verenigingsleven, waarbij de Schutterij een warme plaats had.

Als Sjra ergens was, dan was hij er ook zeer duidelijk; mooie verhalen, grote verhalen, volop van het leven genietend op bourgondische wijze.

Zijn thuisfront, Ann en de kinderen, waren belangrijk voor hem; hij was trots op hen en liet dat duidelijk blijken; zijn kleinkinderen gaven een nieuwe dimensie aan zijn bestaan. In juni 2000 hebben wij samen het 45-jarig trouwfeest gevierd. In zijn huisje in Lion devant Dun was hij graag. Nadat hij het wat kalmer aan ging doen was er meer tijd om te fietsen, te schaken, te bridgen en te lezen; maar ook meer tijd voor het familieleven en de tuin.

Lieve Sjra, pap, opa, bedankt voor wie je was, voor alles watje ons gaf.

Voor altijd in ons hart.
Wij danken u voor uw medeleven en belangstelling.

Ann Stals – Verstappen,
kinderen en kleinkinderen.