Kierkels, Zef (Zeere Zef)


Categories :

Ter gedachtenis aan

Zef Kierkels (Zeere Zef)

weduwnaar van
Truuke Crins

Pap is geboren in Leveroy op 30 maart 1913 en overleden in het verpleeghuis Hornerheide te Horn op 15 augustus 2000.

Na een plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk van St. Barbara te Leveroy op 19 augustus 2000 hebben wij hem te ruste gelegd op het kerkhof aldaar. Zeere Zef een bekende naam in Leveroy. Hier geboren en getogen, nam hij de boerderij over van zijn vader waar hij samen met Truuke het boeren voortzette. Hij was een verwoede kaarter en iedere zondag na de hoogmis present in het café. Het beugelen wat hij als kind leerde is later zijn grootste hobby geworden. Hij had in zijn beugelkring veel vrienden, dit bleek toen hij zijn 80e verjaardag vierde op de beugelbaan in Heythuysen. Hij beugelde toen nog actief. Zijn teamgenoten spraken vol lof over zijn beugelkwaliteiten maar vooral als mens hadden ze hem graag in de groep. Men zei over pap: hij is een vriendelijke zachte man, sober, een man waar je geen ruzie mee kreeg. Sportief verliezer. Drie jaar geleden is hij uit zijn geliefde Leveroy verhuisd naar bejaardentehuis Beek en Bos te Heythuysen. Dit was voor hem heel zwaar. Het heeft hem veel moeite gekost om te wennen.
Hij vertoefde zo graag onder de mensen in Leveroy. Wekelijks bijna dagelijks kwam hij in het begin met de beltaxi naar Leveroy, naar een van zijn kinderen of om nog eens met zijn vroegere buurtgenoten een praatje te maken. Een maand geleden nog hebben wij met pap een rondje door Leveroy gewandeld. Het zou zijn laatste rondje zijn. Langzamerhand is Beek en Bos toch zijn thuis geworden. Lichtpunten waren voor hem de verjaardagen van zijn kinderen en kleinkinderen. Zijn eigen 87e verjaardag die wij samen met hem vierden bij de Gitstappermolen in Vlodrop, geboorteplaats van zijn moeder, daar heeft hij enorm van genoten, daar kwam hij vaak op terug. Iedere donderdagmiddag keek hij uit om bij het huiskamerproject in Baexem nog zo goed en zo kwaad als het kon zijn kaartje te leggen. Het laatste half jaar ging pap fysiek maar ook geestelijk sterk achteruit. Dit maakte pap heel onrustig. Hij verhuisde vrijdag 11 augustus naar Hornerheide. Hier is hij warm ontvangen en was hij in heel goede handen en zou er rust voor hem komen. Het mocht maar van korte duur zijn want hij overleed op dinsdagmorgen 15 augustus.

Pap heeft nu eindelijk zijn rust gevonden Voor uw hartelijke blijken van medeleven bij het overlijden en de uitvaart van pap zeggen wij U oprecht dank.

Fam. Kierkels
De Zeswekendienst zal gehouden worden in de St. Barbara-kerk te Leveroy op zondag 24 september om 10.00 uur.