Verstappen, Sjra


Categories :

Ter herinnering aan
Sjra Verstappen

echtgenoot van
Griet Nijs

Geboren op 23 december 1921 te Leveroy. Overleden op 27 april 2000 in het St. Jans Gasthuis te Weert. Na een plechtige Uitvaartdienst in de parochiekerk van de H Barbara te Leveroy op 2 mei hebben wij hem ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar

Vader was een innemende man die zichzelf nooit op de voorgrond plaatste. Hij was een eenvoudig mens, in de breedste en mooiste zin van het woord, hard werkend voor zijn gezin en trouw aan zijn principes. Het welzijn van zijn gezin stond voorop. Op zijn bedrijf aan de Luitstraat, waar hij geboren en getogen is, heeft hij jarenlang hard gewerkt, samen met moeder, zijn grote steunpilaar waarmee hij bijna 49 jaar lief en leed deelde. Trots was hij dat zijn levenswerk, de boerderij, binnen de familie bleef, voortgezet werd en dat zelfs de jeugd er interesse in had. Tot op het laatst heeft hij aan de verdere ontwikkeling van het bedrijf met raad en daad zijn bijdrage geleverd. Hij genoot van de natuur en had een passie voor blaasmuziek. Zijn kinderen en kleinkinderen waren alles voor hem. Hij nam ze liefdevol op zijn schoot om vervolgens liedjes te zingen met een vaak aan het kind aangepaste tekst. Toch nog onverwacht is hij van ons heengegaan.

Vader bedankt, we zullen je missen! 
Maar samen met moeder zullen wij verder gaan!

Uw medeleven en warme belangstelling hebben wij zeer gewaardeerd. Onze hartelijke dank daarvoor Moeder, kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 18 juni om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy