Welter-Oijen, Anna


Categories :

Haar grote wens is in vervulling gegaan. Het gebed dat verhoord werd
“Voor altijd samen”
Omringd door haar kinderen is rustig heen-gegaan, in de leeftijd van 69 jaar, onze lieve, zorgzame moeder, oma. zus en tante Anna Maria Jacoba van Oijen

echtgenote van
Alphons Marie Joseph Welter

“Door velen als bijzondere vrouw ervaren”
Zij werd geboren te Rotterdam op 5 maart 1931 en overleed te Roermond op 9 april 2000. Zij werd begraven te Leveroy op 14 april 2000.

Ik vroeg om kracht
en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken

Ik vroeg om wijsheid
en God gaf me problemen om te Ieren op te lossen

Ik vroeg om voorspoed
en God gaf me verstand en spierkracht om mee te werken

Ik vroeg om moed
en God gaf me gevaren om te overwinnen

Ik vroeg om liefde
en God gaf me mensen om te helpen

Ik vroeg om gunsten
en God gaf me kansen

Ik ontving niets van wat ik vroeg
Ik ontving alles wat ik nodig had

Voor uw blijken van medeleven zeggen wij u hartelijk dank.
Kinderen Welter en kleinkinderen.
De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 21 mei om 10.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.