Heeskens – Janssen, Helena


Categories :

Ter dankbare nagedachtenis aan

Helena Catharina Petronella Janssen

weduwe van
Johannes Emmanuel Heeskens

Zij werd geboren te Neder,’,’eert op 12 december 1909 en overleed te Nederweert op 29 januari 2000. Na een plechtige Uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy hebben wij haar op 3 februari ter ruste gelegd bij pap op het kerkhof aldaar.

Ze heeft een heel lang leven achter de rug, een leven van 90 jaar. In dat leven heeft ze van alles meegemaakt, ze heeft hard moeten werken en zorgen voor haar kinderen. En daar stond ze helemaal alleen voor.

Haar goede man werd in de oorlogstijd dodelijk getroffen, thuis aan de Liesjeshoek. Leen had toen één kind, het tweede moest nog komen.

Zonder man heeft ze toen de draad van het leven opgepakt en met veel zorg en toewijding heeft zij de haar toevertrouwde kinderen gegeven, waar ze recht op hadden.

Met grote ijver heeft ze hen opgevoed zonder te klagen, maar met grote liefde en mildheid. Gelukkig had ze ook bij Truus en Paul een veilige omgeving en als ze moest werken dan was haar nooit iets teveel. Haar devies was: niet klagen maar dragen en bidden om kracht. Na het lange leven was het kaarsje helemaal opgebrand en heeft zij na een zorgvol en werkzaam leven haar beslaan teruggegeven aan de Schepper.

Haar kinderen en zeker ook haar kleinkinderen, waarvoor ze een echte oma was, zullen altijd met grote eerbied over haar blijven spreken.

De parochianen van Leveroy en ook de bewoners en het personeel van het Ouderencentrum SI. Joseph in Nederweert zullen hele mooie herinneringen in hun hart bewaren.

Zij was een goed mens, een allerbeste moeder en een heel lieve oma.

Moge de Heer van het leven haar nu bij Zich opnemen in de vreugde van het samenzijn met wat nog nooit een oog heeft gezien of een oor heeft gehoord. Moge dat haar dik verdiende loon zijn. En dat zij nu eindelijk mag rusten in de vrede bij pap.

Wij danken U voor Uw medeleven.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind