Pouls, Coen


Categories :

In dankbare herinnering aan

Coen Pouls

echtgenoot van

Toos Pouls-Verstappen

Leveroy, 13 februari 1936
Leveroy, 30 december 1999

Op 4 januari 2000 hebben we pap, na de afscheidsdienst in de St. Barbarakerk in Leveroy, op het parochiekerkhof aldaar te rusten gelegd.

Een man van weinig woorden maar daden. Je genoot van de kleine dingen in het dagelijks leven, je was graag bij de koeien, de paarden en de duiven. Je hield van alles wat groeide en bloeide in de natuur. Met een luisterend oor en raad stond je altijd voor iedereen jong en oud klaar. Je was een man om van te houden, met je humor, je twinkelende ogen, waar de levenslust uitstraalde. Je hebt veel opgebouwd in je leven. De boerderij, het huis in het dorp en de afgelopen jaren op de Spik. De laatste maanden liet je lijf je in de steek en was het afzien voor jou. Thuis, op je eigen plek, heb je je rust gevonden. Bij mam, de kinderen en de kleinkinderen en ben je met een glimlach vertrokken naar Cor.

Je laat ons achter met vele waardevolle herinneringen.

Bedankt pap.

We missen je opa!

Toos
Marjo, Frank en Andrea, Ivonne en Camille,
Angêle en Richard, Nick en Timo.

Iedereen bedankt voor de vele blijken van ondersteuning en betrokkenheid bij het afscheid nemen van Coen en ‘Oös Pap’.