Evers, Willem (wiel)


Categories :

In dankbare herinnering aan

Willem Hubert (Wiel) Evers

echtgenoot van
Gertruda Catharina Hubertina Puts

Hij werd geboren te Herten op 11 oktober 1912 en overleed in het Verpleeghuis Hornerheide te Horn op 7 oktober 1999, voorzien van het H. Sacrament der Zieken. Na een plechtige Uitvaart-dienst in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy op 12 oktober hebben wij hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof aldaar.

“God keek rond in z’n tuin en zag ’n lege plek. Toen keek Hij neer op de aarde en zag uw vermoeide gezicht.
Hij sloeg zijn armen om u heen en tilde u op om te rusten. God’s tuin moét wel geweldig zijn. Hij neemt alleen het beste.”

In al zijn eenvoud kon pap genieten van de goede dingen in het leven. Daar hoorde hard werken bij, zowel thuis op de boerderij, alsook bij de Baggermaatschappij N.V. NIBA. Nooit deed iemand tevergeefs een beroep op hem. Pap was een sterke man. Tot op hoge leef-tijd genoot hij van een goede gezondheid. Moeilijk waren voor hem de laatste jaren. maar hij bleef samen met mam het middelpunt van het gezin.

“Het is ons maar geleend de vele mooie dingen. Ons onbetwistbaar eigendom zijn de herinneringen.”

Wij danken u hartelijk voor het medeleven na het overlijden en bij de begrafenis van mijn man, onze pap, schoonvader, opa en overgrootvader.
Dankbaar en tevreden kijken wij terug op alle fijne jaren. die wij samen met pap deelden. In hun 53 jaren huwelijk hebben pap en mam lief en leed met elkaar gedeeld. Pap was ’n zorgzame man voor mam, ’n goede vader voor z’n kinderen en ’n bijzondere opa voor z’n kleinkinderen en achterkleinkinderen.

G. C. H. Evers – Puts,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zondag 28 november 1999 om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy.