Geraets, Ben


Categories :

Ben Geraets

weduwnaar van
Annie Nijskens

Geboren op 9 januari 1929 Overleden op 21 juli 1999

Uiteindelijk heb je nog jaren gevochten, maar de macht aan de andere kant was toch sterker.

Je hebt deze ziekte krachtig gedragen, zonder ooit te klagen.

Je wilde vooral ook de kinderen niet belasten, zo was jij, maar nu is ’t goed, je hebt vrede.

Rust zacht, lieve pap en opa

Voor uw blijken van medeleven zeggen wij u oprecht onze hartelijke dank.
Kinderen Geraets en kleinkinderen

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 4 september om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy.