Janssen/Sprankenis – Berben , Gertrudis


Categories :

Ter dankbare nagedachtenis aan

Gertrudis Berben

weduwe van

Nicolaas Janssen en van Jan Sprankenis

huisgenote van
wijlen Mies Sprankenis

Geboren te Neer op 14 april 1917. Voorzien van het H. Sacrament der Zieken overleden in het St. Jans Gasthuis te Weert op 24 juni 1999, waarna op 29 juni de begrafenis plaatsvond op de begraafplaats te Leveroy.

Een leven, getekend door kruizen, is volbracht. Trui heeft ’t niet gemakkelijk gehad. Haar leven was een zoeken naar liefde en vriendschap, maar telkens kwam de dood tussenbeide, zodat zij tenslotte weer geheel alleen overbleef. Zelf was zij sterk in het dragen van kruizen en steeds weer ging zij het leven dapper tegemoet zonder een helpende hand, zonder een sterke schouder, zonder de warmte van een kracht, die haar kon ondersteunen, die stut en steun voor haar kon zijn.
Dwars door alle tegenslag heen was er in haar een aangeboren zorg voor medemensen. Naast de onnoemelijke zorg voor haar gehandicapte huisgenoten ging zij in Leveroy voorop om via “De Zonnebloem” alle aandacht te geven aan de zieken; haar bloemetjes en presentjes waren voor vele zieken altijd hartelijk welkom en een aangename afwisseling in de sleur van het dagelijkse leven. En verder was Trui tevreden met de gewone dingen van het leven, een kaartje leggen, dansen en een reisje maken. Zij was heel gelovig en trouw in het vervullen van haar plichten en vergat daarbij niet om regelmatig een Eucharistieviering te laten doen voor haar overleden geliefden. En zo als zij aan anderen bleef denken, zo verwachten wij dat de Schepper ook haar niet vergeet. Moge Trui rusten in vrede.

Voor uw blijken van medeleven, onze oprechte dank.
Familie Berben.
Familie Janssen.
Familie Sprankenis.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zaterdag 14 augustus om 19.00 uur.