Jetten, Jan


Categories :

In dankbare herinnering aan

Jan Jetten

echtgenoot van
Martha van Heel

Pap is geboren in Kelpen op 16 juni 1934 en is thuis, na een langdurige en moedig gedragen ziekte, rustig ingeslapen op 24 april 1999 in Leveroy, voorzien van het H. Sacrament der Zieken.

Na een plechtige Uitvaartdienst in de parochiekerk van St. Barbara op 29 april hebben we Pap ter ruste gelegd op het kerkhof te Leveroy.
Op 18-jarige leeftijd kwam Pap naar de Beemderhoek om tante te helpen op het tuinbedrijf. In 1959 trouwde Pap met Mam en samen zetten zij het bedrijf voort. Later is Pap naast zijn tuindersbedrijf in de bouw gaan werken als metselaar. In deze periode bouwde hij het nieuwe huis.

Pap was een harde werker en klaagde nooit. Nadat hij was gestopt in de bouw, is hij meer planten gaan kweken.

Pap was een gevoelsmens. Hij was erg tolerant, vergevingsgezind en kon niet tegen onrecht. Hij was sportief en interesseerde zich voor veel dingen en kon daardoor met iedereen een praatje maken. Daar maakte hij tijd voor en de koffie stond klaar.

Ook had hij een groot gevoel voor humor. Zelfs tijdens zijn ziekbed werd door zijn humor de drempel voor velen lager.

Pap genoot van alles wat de dag bracht. Hij stond voor iedereen klaar en vond dit ook vanzelfsprekend.

Voor zijn kinderen en in het bijzonder zijn kleinkinderen was een speciale plek. Met de kleintjes werd geschommeld of op de pony gereden en de grotere mochten hutten bouwen. Regelmatig was Pap wat gereedschap kwijt, maar hij vond dat niet zo’n probleem. Er was altijd wei ergens een plek in de tuin waar de kleinkinderen ongestoord konden spelen.

Tijdens zijn ziekte besloten Pap en Mam te verhuizen naar een kleinere woning in Leveroy. De tijd dat ze hier samen van konden genieten is maar zéér kort geweest.

Pap keek uit naar de dag van hun 40-jarig huwelijk. Na deze mijlpaal verslechterde de gezondheid van Pap zéér snel.

Mam, en wij als kinderen, zijn zéér dankbaar dat we Pap thuis hebben mogen en kunnen verzorgen, zoals Pap dit graag wilde. En we danken iedereen voor de steun tijdens zijn ziekte.

Wij zijn Pap en Opa erg dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend en zal blijven betekenen in ons leven.

Voor de hartelijke blijken van medeleven, na het overlijden en bij de Uitvaartdienst van mijn dierbare man, onze vader en opa, zeggen wij u hartelijk dank.

Martha Jetten – van Heel, kinderen en kleinkinderen.

De laatste zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 13 juni a.s. om 10.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.