Opbroek-Weijers, Maria


Categories :

In dankbare herinnering aan

Maria Gertrudis Opbroek – Weijers

weduwe van
Emmanuel Peter Opbroek

Zij is geboren te Leveroy op 26 augustus 1921 en onverwacht overleden op 20 april 1999, voorzien van het H. Oliesel. Na een plechtige Eucharistieviering op 24 april hebben wij haar ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy.

Tante Trui leefde haar eigen leven, maar was toch betrokken bij een ieder van ons, want aan een verjaardag of feest werd op haar eigen wijze aandacht besteed. Zij is nu stil van ons heengegaan, de dood heeft haar verrast in haar slaap, zonder dat wij afscheid van haar hebben kunnen nemen. Met haar man Herman heeft zij 14 jaar een gelukkig en eenvoudig leven geleefd, waarin Herman tot het laatste moment, tot zijn dood in Houston, zorgde voor een vrolijke noot in hun samenzijn. Zij heeft nooit het geluk gekend om zelf kinderen te mogen hebben, maar was voor haar nichtjes, waarbij zij toen inwoonde, als ’n tweede moeder, stond altijd voor hun klaar en had daarbij ook de zorg voor opa en oma. Ook als anderen een beroep op haar deden, was zij altijd bereid om te helpen waar dit nodig was.

Tante Trui is altijd een zorgzaam mens geweest en haar dagelijkse levensinvulling was het bijhouden van haar huis en haar tuin, waarin zij in haar overtuiging altijd haar hele zorg en ijver heeft gelegd. Zo was haar instelling, maar zo was ook haar geloof, zeer diep en rotsvast, dat in haar leven voor steun en toeverlaat heeft gezorgd. vooral het laatste jaar waarin haar zus en broers zijn overleden. Zij was nog een mens van de oude stempel en had veel waardering voor de kleine aardse dingen. waar zij dan ook moeilijk afstand van kon nemen en er ook uiting aan gaf als anderen deze mening niet deelden. Zorg voor anderen heeft haar hele leven gekenmerkt en tot het laatst toe is zij hier dan ook mee bezig geweest door het bezoeken van en zorgen voor zieken en oudere mensen bij vrienden, kennissen en schoon-familie. Zo heeft zij zorg mogen dragen voor oma Opbroek, die meer als 100 jaar is mogen worden. Voor ons was het huis van tante Trui de ontmoetingsplaats tijdens haar verjaardag of bij andere gelegenheden om de familieleden te treffen die men niet zo vaak ontmoette.

Voor dit moois wat wij van jou gekregen hebben zullen wij je missen tante Trui, maar je zult zo altijd in onze gedachten verder leven.

Voor uw blijken van medeleven zeggen wij u hartelijk dank.
Familie Weijers.

De laatste zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 6 juni a.s. om 10.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.