Geurts, Pieter


Categories :

Dan kunnen allen zeggen:
Gij zijt onze God,
een bevrijder van mensen.
Gij hebt mijn roepen gehoord.
Gij hebt mij verhoord en gezegd: ” Wees niet bang ”

Klaagt. 3.57

Bid voor de zielerust van

Pieter Antoon Joseph Geurts

geboren 16 november 1910 te Horst.
Priester gewijd 28 maart 1936.
Overleden te Horst 4 maart 1999

De overledene werd na zijn priesterwijding benoemd tot rector van Huize Maria Roepaan te Ottersum. In 1942 volgde zijn benoeming tot rector van het ziekenhuis te Weert. Van 1953 tot einde 1972 was hij pastoor te Leveroy. Na eervol ontslag uit deze functie vervulde hij van 1974 tot 1976 het ambt van pastoor te Broekhuizen. In laatstgenoemd jaar ging hij met emeritaat.

Na een plechtige Requiemmis in de kerk van de H. Lambertus te Horst is het lichaam van Pieter A.J. Geurts begraven op de R.K. begraafplaats van zijn dierbare geboorteplaats Horst.

” Zie, iets nieuws ga ik maken; het is al aan het kiemen, ziet gij dat niet!”
Jesaja 43.19

Gebed (uit het Stabat Mater)

Christus wil bij mijn verscheiden
door Uw Moeder mij geleiden
tot de overwinningsprijs.
Doe als het lichaam dan zal sterven
mijne ziel de glorie erven
van het Hemels Paradijs     

Wij danken U allen hartelijk voor uw aanwezigheid, uw medeleven met de ziekte en het overlijden van onze broer, zwager en oom en ook voor uw gebed voor zijn zielerust.

Familie Geurts.