1999 Prinses Thea


Hoewel de redaktie van de handjvaeger vasthoudt aan tradities en uit-sluitend de prinsen opneemt in de prinsengalarij hebben wij voor één keer een uitzondering gemaakt. Omdat ze in Leivere en met name de vröllie zo geëmancipeerd zijn, hebben wij besloten Prinses Thea in deze galarij op te nemen.

Prinses Thea is geboren en getogen in Leveroy, gehuwd met Lei Crins ook uit Leveroy, 1 zoon (Tom) van 19 jaar oud. Thea is heel actief binnen het verenigingsleven: Lid damescommité, fanfare Concordia Lid dameskoor Cantate, vrijwilligster SV Leveroy (buffet-hulp kantine) Medewerkster bonte avond Leveroy Lid kaartclub de “ouwe getrouwe” Trouwe supportster SV Leveroy (Tom speelt in 1e elftal)

 Thea is in Leivere hieel erg bekindj,
en heet eederein toet vrindj.
Ze duit hieel veul veur oos Leivere,
zoonger veul te zeivere.
Veur ut dameskommitee steit ze altied paraat,
ze duit alles, ut meuktj neet oet waat.
Zingen bie ut dameskoer,
hieel sjoen, un lust veur ut oer.
Bie de voetbalclup lekker tappe,
en beure van die groete flappe.
En op zeunjig noa Tom goan kieke,
ze wedj langs de lien van gein wieke.
Doaroom zal Thea dit joar als Prinses door Leivere goan,
omdet ze zoveul veur oos durpke heet gedoan.
Zij zal regeren onder het devies
Met die daag allemoal handj in handj,
want we höbbe allemoal oos hert aan Leivere verpantj.

 

Categories :
Tags: ,