Weijers, Bér


Bér Weijers
echtgenoot van Miet Peters

HIJ is 13 december 1917 te Leveroy op de Dorpstraat 63 geboren en 30 januari 1999 op Dorpstraat 63 overleden. voorzien van het H. Oliesel.
Na een plechtige Eucharistieviering op 3 februari hebben wij hem ter roste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy.
Tijdens het bezig zijn met dagelijkse dingen van het leven in zijn geboortehuis. waarvan hij geen afscheid kon nemen. is hij plotseling van ons heengegaan. Dit is een afscheid zonder woorden. een afscheid waarin hij zichzelf niet zou kunnen vinden. Vader leefde samen met moeder bijna 52 jaar een eenvoudig leven en was hierin een zeer tevreden mens. Zijn kinderen en kleinkinderen kwamen bij hem op de allereerste plaats. niets was hem teveel en hij kon dan ook samen met moeder met volle teugen genieten van alles wat zij samen voor ons konden betekenen. Als hij zijn kleinkinderen bezig zag, dacht hij hoogstwaarschijnlijk terug aan zijn eigen jeugd. Want zijn eigen woorden waren pas geleden nog: “Hoe zo 81? Ik ben pas 18 gewordene Ondanks zijn ernstige ziekte. na anderhalf jaar huwelijk. die hem vijf jaar aan het bed heeft gekluisterd. heeft hij na deze periode door zijn wilskracht en steun van moeder, het aannemersbedrijf wederom opgebouwd. Bouwen was zijn lust en zijn leven. Zijn interesse In het vak is tot de laatste dag toe gebleven. Naast zijn druk bezette werk en gezinsleven. wist hij toch nog tijd vrij te maken voor zijn verenigingen.

Zo heeft hij meer dan 67 jaar lid mogen zijn van fanfare Concordia en steeds weer opnieuw kunnen meewerken en genieten van alle crescendo’s die de vereniging heeft mogen meemaken. Het herenkoor Canticum Novum was ook een deel van zijn leven. Meer dan 55 Jaar heeft hij hierin deelgenomen en Is hiervoor begiftigd met de Pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice”. Naast deze pauselijke begiftiging is hij onderscheiden met de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Al deze toewijding Is hem ook ingegeven door zijn rotsvast geloof. waaraan hij op zijn eigen wijze invulling gaf. De steun die hij hiervan ondervond tijdens zijn zlekte-periode, heeft hem, als dank voor zijn genezing. ertoe gebracht om jaarlijks een bezoek te brengen aan de Heilige Gerardus te ~tem. Na gestopt te zijn met zijn bedrijf, kreeg hij meer tijd voor vele andere bezigheden. waarvan ze samen nog lang hebben mogen genieten. Vooral het op zoek gaan naar andere mensen (familie, vrienden, kennissen) om een praatje te kunnen maken. Wij zijn onze vader en opa erg dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft en zal betekenen in ons leven. Niets was hem teveel, niets was hem te moeilijk. Wij zouden hem hiervoor dan ook een aparte onderscheiding willen geven. De onderscheiding “Super VaderOpa” van de eeuw. Wij zullen vader missen, maar In onze gedachten zal hij zo verder leven.

Voor uw hartelijke blijken van medeleven. na het overlijden en bij de Uitvaartdlenst van mijn dierbare man. onze vader en opa. zeggen wij u hartelijk dank.
Miet Weijers – Peters. kinderen en kleinkinderen.
De laatste zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 21 maan a.s. om 10.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.