Frenken, Mart


FrenkenMart1998FrenkenMart1998vk

Ter herinnering aan

Mart Frenken

Hij werd geboren te Leveroy op 20 september 1946 en overleed plotseling te Weert, tijdens zijn werk, op 6 november 1998. Na een plechtige Uitvaartdienst in de St. Barbarakerk te Leveroy op 11 november hebben wij hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof aldaar.

Lieve Mart

Jouw leven rustte op de peilers: zorgzaamheid. trouw, eerlijkheid en nauwkeurigheid. Vanaf je geboorte stond je leven in het teken van zorgen. Zorgen voor al je spullen, je gereedschap, je auto. Iets wat jij beheerde was beter dan nieuw, er zaten n.l. geen fabrieksfouten meer in. Met een heel warm gevoel zorgde je voor je huisdieren, de katten. Het waren je metgezellen. Niets was je teveel voor hun welzijn. Ook zorgde je met veel liefde voor Guiomar, Dominic, Ilja. Jessica en Jordy. Je was zelfs bezorgd om hen: een echte oom. Je had maar één hobby: Techniek. Op een feest zag jij bij een orkest in welke microfoon de zanger zong, welke versterker het geluid versterkte en uit welk merk boxen het geluid kwam. Opvallend was ook je belangstelling voor klimaatveranderingen en het weer. Jij kon aan de hand van oude kalenders zeggen welk weer het b.v. 11 november 1987 was geweest. En dan je werk. Je werkte met liefde en met de grootste nauwgezetheid. Het bewijs, een briefje, plakte nog op een van je laatste reparaties: een TV. Er stond op geschreven: Fam…. Beeld flikkert, valt soms uit. 50 cm ITT-toestel in bruikleen.

Je werkte eerst bij Gebr. Kessels en daarna meer dan 30 jaar trouw bij Nica Verlichting Beeld en Geluid. bij Toos en Jos. Daar werd je als vriend, als zoon opgenomen, prachtig. Woorden schieten tekort. En daar nam je ook afscheid van het leven op aarde. Een leven waarin je goudeerlijk was. Toen pap en mam wegvielen werd je liefdevol opgenomen in het gezin van Bèr en Nellie en hun kinderen. Avond aan avond ging je er eten en dan gingen de gesprekken over kapotte radio’s en bandreorders. Daar kwamen wij niet tussen. En overdag, ’s middags ging je even naar de “Rogstaeker”, want ook daar voelde je de warmte voor jou. En tenslotte, maar voor jou op de eerste plaats, was je zorg voor, over en om pap en mam. Altijd stond je voor hun klaar, soms mopperend. kortom in liefde: je hield intens van hen. Je deelde je leven meer dan 48 jaar trouw met hen. Daarna moesten wij afscheid van hen nemen en dat was zwaar. Te zwaar. Te groot was je verdriet. Je miste hen zozeer. Zozeer dat je hen nu hebt opgezocht. Te vroeg naar onze maatstaven. Doch die tellen niet, waar jij nu bent. Gelukkig maar.

Mart, rust zacht!

Voor uw blijken van medeleven zeggen wij u oprecht dank.
Wim en Janet, Guiomar, Dominic, llja.
Bèr en Nellie, Jessica. Jordy.

De zeswekendienst zal worden gehouden op vrijdag 25 december, eerste Kerstdag, om 10.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.