Weijers, Pierre


Categories :

Ter dankbare herinnering aan

Pierre Weijers

weduwnaar van
Miet Weijers – Strijbos

Hij is geboren te Leveroy op 9 februari 1924. Na een welbesteed leven en voorzien van het H. Sacrament der Zieken, overleed hij op 30 april 1998 in het St. Jans Gasthuis te Weert. Na een plechtige Eucharistieviering hebben wij hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy.

Vader was een echt dorpsfiguur. Hij kende iedereen en iedereen kende “Pierre van Fie”. Veel kinderen kenden hem als Pierre met ’t ummerke, als hij naar zijn kippen ging. Veel uren heeft hij daar doorgebracht in zijn tuin, genietend van alles wat groeit en bloeit. Hoe vaak heeft hij niet gezegd, waar is het nu nog mooier als hier, waar hij ieder jaar op zijn zelf-gemaakte bankje de eerste appel at. Hier vond hij ook de rust die hij uitstraalde. Eén met de natuur, waarbij zijn weersvoorspellingen vaak uitkwamen. Hij had altijd tijd voor een praatje en wist veel waarde-volle dingen te vertellen over wat hij in zijn leven mee-gemaakt had, over oude gebruiken en gezegdes, over hoe het vroeger was, de oorlogsjaren enz. Toch is hij altijd eenvoudig gebleven en kon intens genieten van de kleine dingen in het leven. “Tevreden zijn”, waren zijn steeds weer terugkerende woorden. Ondanks zijn drukke werkzaamheden, de winkel en het café, was vader een verenigingsmens. 65 Jaar lang was hij zeer betrokken bij fanfare Concordia, waarvan hij 40 jaar spelend lid was en waarvoor hij onderscheiden is met de oorkonde en robijnen draagmedaille van de FKM. Bij het herenkoor Canticum Novum zong hij meer dan 55 jaar en werd hiervoor begiftigd met de Pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice”.

Geen enkele repetitie miste hij graag en iedere zondag was hij op zijn plaats als de mis gezongen werd.
De kerk stond bij hem hoog in het vaandel. Wij denken met eerbied hieraan terug. Hij had een geloof om bergen te verzetten. Dit geloof heeft hem ook de Kracht gegeven om vier jaar geleden het grote verlies van Mam te verwerken. Na een huwelijk van 42 jaar, kwam onverwacht een leegte in zijn leven. Deze leegte hebben wij, kinderen en kleinkinderen, slechts ten dele kunnen opvullen. Wat vond hij het fijn als op een onverwacht moment iemand binnen kwam. Blij was hij met het beeldje van de “Contente Mens” dat hij op zijn laatste verjaardag van ons kreeg. Wij zijn ontzet-tend dankbaar dat wij zo’n fijne eenvoudige vader en lieve opa hebben gehad, die ons de waarde van het leven en het genieten van kleine dingen geleerd heeft. Toen een jaar geleden een ernstige ziekte zich aankon-digde hadden wij veel bewondering voor de moed die hij opbracht om hier tegen te vechten. Toch heeft hij de ongelijke strijd niet kunnen winnen en had hij nog maar een wens: om naar Mam te gaan. Wij vinden het fijn dat wij hem daarin samen mochten begeleiden.
Vader en opa, bedankt voor alles. Wij zullen je nooit vergeten.
———–
Voor uw hartelijke blijken van medeleven, na het over-lijden en bij de uitvaartdienst van onze dierbare vader en opa, zeggen wij u hartelijk dank.
Kinderen en kleinkinderen.
De laatste zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 21 juni a.s. om 10.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.